ekspertax

  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki
powrót Podatki Podatki dochodowe Opcje i akcje a przychód ze stosunku pracy

środa, 07 kwietnia 2010 19:11

Opcje i akcje a przychód ze stosunku pracy

Opublikowane przez:  Zespół Ekspertax

Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie w interpretacji indywidualnej wydanej w dniu 2 marca 2010 r. przyznał, że samo przyznanie pracownikowi opcji nie powoduje powstania przychodu ze stosunku pracy. Przychód ten powstanie dopiero w momencie ewentualnego zbycia przyznanych akcji i stanowić będzie źródło przychodów z kapitałów pieniężnych.

Przychodami są otrzymane lub postawione do dyspozycji podatnika w roku kalendarzowym pieniądze i wartości pieniężne oraz wartość otrzymanych świadczeń w naturze i innych nieodpłatnych świadczeń.

Przekazanie pracownikowi opcji na akcje, dzięki którym uzyska on możliwość objęcia akcji po spełnieniu szeregu warunków nie skutkuje u niego powstaniem przychodu. Przyznanie opcji na akcje stanowi jedynie potencjalną możliwość uzyskania korzyści w przyszłości.

Realne przysporzenie majątkowe pracownik otrzyma dopiero w momencie sprzedaży akcji spółki. Sprzedaż akcji będzie pierwszym i jedynym momentem, w którym należy rozpoznać dochód podlegający opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych (nie licząc potencjalnych wypłat dywidend). Dochód ten, jako dochód z kapitałów pieniężnych podlega opodatkowaniu 19% stawką podatku.

Dochody kapitałowe są opodatkowane w drodze samo opodatkowania, a więc spółka nie jest płatnikiem z tego tytułu.

W konsekwencji, po zakończeniu roku podatkowego w terminie do 30 kwietnia roku następującego po roku podatkowym pracownik jest zobowiązany w zeznaniu podatkowym PIT-38, wykazać dochody uzyskane w roku podatkowym i obliczyć i zapłacić podatek dochodowy, z odpłatnego zbycia papierów wartościowych, w tym również z odpłatnego zbycia pochodnych instrumentów finansowych, a także dochody z realizacji praw z nich wynikających oraz z odpłatnego zbycia udziałów w spółkach mających osobowość prawną oraz z tytułu objęcia udziałów (akcji) w spółkach mających osobowość prawną albo wkładów w spółdzielniach w zamian za wkład niepieniężny w postaci innej niż przedsiębiorstwo lub jego zorganizowana część.

 

powrót Podatki Podatki dochodowe Opcje i akcje a przychód ze stosunku pracy

Szukaj:


Porady podatkowe

Reklama

Twoje podatki
- nasze rozwiązania!
_______________________________________________________

Reklama

_______________________________________________________