ekspertax

  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki
powrót Podatki Podatki dochodowe Artykuły w etykietach: działalność gospodarcza
Podatki dochodowe

Przedsiębiorca jednocześnie zatrudniony na umowę o pracę w innym państwie unijnym może nie płacić składek z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej w Polsce. Sąd Najwyższy w wyroku z dnia 3 czerwca 2013 r. orzekł, że takie działanie jest legalne i ZUS nie może podważyć zagranicznej umowy o pracę.

Opublikowane w ZUS i Prawo pracy

Odsetki od prywatnie zaciągniętego kredytu mogą stanowić koszty uzyskania działalności po spełnieniu dwóch warunków – muszą być zapłacone i muszą mieć związek z działalnością.

Opublikowane w Podatki dochodowe
poniedziałek, 02 marca 2015 18:17

Szybkie odpłatne przejście z ZUS do KRUS

Obowiązek ubezpieczeń społecznych z tytułu prowadzenia pozarolniczej działalności gospodarczej w ZUS może być wyłączony w przypadku, gdy dana osoba spełni warunki określone w ustawie o ubezpieczeniu społecznym rolników. ZUS ostrzega przed firmami, które pomagają odpłatnie "zostać rolnikiem" lub przejść z ZUS do KRUS. Mimo takiej optymalizacji, osoby, które nie spełniają warunków określonych w art. 5a ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników prowadząc pozarolniczą działalność gospodarczą nie mogą swobodnie dokonywać wyboru między ubezpieczeniem realizowanym przez ZUS a ubezpieczeniem społecznym rolników.

Opublikowane w ZUS i Prawo pracy
niedziela, 26 października 2014 19:39

Rachunek czy faktura?

Pytanie: Czy podatnik zwolniony podmiotowo z VAT mógł jako duplikat faktury wystawić rachunek?

Osoba bezrobotna otrzymała środki ze środków Funduszu Pracy, na podjęcie działalności gospodarczej, zgodnie z umową zawartą z PUP na podstawie art. 46 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (tekst jedn. Dz.U. z 2008 r. nr 69, poz. 415 ze zm). Dokumentami potwierdzającymi wydatkowanie takich środków mogą być wyłącznie, zapłacone w terminie do 2 m-cy od dnia podjęcia działalności gospodarczej faktury, rachunki oraz załączone do nich potwierdzenia zapłaty.

Opublikowane w VAT

Posłowie uchwalili w dniu 23 października 2014 r. ustawę o ułatwieniu wykonywania działalności gospodarczej. Celem przyjętych przez Sejm rozwiązań jest poprawa warunków prowadzenia działalności gospodarczej, szczególnie przez małe i średnie firmy. Zmiany dotyczą również nieodpłatnego świadczenia, jakim jest używanie samochodu służbowego przez pracowników do celów prywatnych.

Opublikowane w Inne

Działalność sportowa żużlowców i klubów żużlowych została omówiona w interpretacji ogólnej przepisów prawa podatkowego nr DD2/033/30/KBF/14/RD-47426, w zakresie możliwości zaliczenia w określonych warunkach przychodów wymienionych w katalogu przychodów z działalności wykonywanej osobiście do źródła: działalność gospodarcza (Dz.Urz. MF z dnia 27 maja 2014 r., poz 21).

Opublikowane w VAT
poniedziałek, 17 marca 2014 23:24

Pola golfowe bez ulgi w podatku od nieruchomości

Pola golfowe nie będą zwolnione od podatku od nieruchomości, tak uznał resort finansów w odpowiedzi na interpelację poselską nr 23698/14. Wprowadzenie odmiennych reguł opodatkowania polegających na zwolnieniu z podatku dla gruntów związanych z działalnością gospodarczą pól golfowych oznaczałoby nierówność w traktowaniu podatników. Dopuszczone prawem wyjątki wymagają zachowania proporcjonalności i sprawiedliwości dokonywanych zróżnicowań.

Opublikowane w Podatek od nieruchomości
Rząd przyjął projekt zmian ustawy o VAT dotyczący samochodów z kratką. Rada Ministrów w dniu 28 stycznia 2014 r. przyjęła projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw. Nowe przepisy kompleksowo uregulują zasady odliczania i rozliczania wydatków dotyczących samochodów osobowych oraz innych pojazdów samochodowych o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 tony, wykorzystywanych do celów mieszanych, tj. działalności gospodarczej i prywatnej.
Opublikowane w VAT

Ministerstwo Finansów przygotowało projekt zmian w ustawie o VAT dotyczący obniżenia podatku należnego o naliczony w związku z nabyciem samochodów osobowych o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 tony oraz paliwa do ich napędu.

Opublikowane w VAT

W wyroku z dnia 16 października 2013 r.WSA w Szczecinie orzekł, że wynajem mieszkania zakupionego do majątku prywatnego, na krótkie okresy czasu nie może być opodatkowany 8,5 proc. stawką ryczałtu ewidencjonowanego.

Opublikowane w Podatki dochodowe
Strona 1 z 8
powrót Podatki Podatki dochodowe Artykuły w etykietach: działalność gospodarcza

Szukaj:


Porady podatkowe

Reklama

Twoje podatki
- nasze rozwiązania!
_______________________________________________________

Reklama

_______________________________________________________