ekspertax

  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki
powrót Podatki Podatki dochodowe Artykuły w etykietach: działy specjalne produkcji rolnej
Podatki dochodowe

Od dnia 1 stycznia 2016 r. zmienia się termin do złożenia deklaracji dla wymiaru zaliczek podatku dochodowego od dochodów z działów specjalnych produkcji rolnej (PIT-6). Dotychczas termin ten upływał w dniu 30 listopada roku poprzedzającego rok podatkowy. Od teraz będzie to dzień 20 stycznia roku podatkowego.

Opublikowane w Podatki dochodowe
niedziela, 16 listopada 2014 13:18

Deklaracja PIT-6/PIT-6L na 2015 rok

PIT-6/PIT-6L to deklaracja do wymiaru zaliczek podatku dochodowego od dochodów z działów specjalnych produkcji rolnej. W dniu 1 grudnia 201 4. upływa termin złożenia we właściwym urzędzie skarbowym deklaracji PIT-6/PIT-6L, która jest podstawą do wymiaru zaliczek w 2015 roku na podatek dochodowy od osób fizycznych od dochodów z działów specjalnych produkcji rolnej.

Opublikowane w Podatki dochodowe

Minister Finansów określił normy szacunkowe dochodu z działów specjalnych produkcji rolnej na 2015 rok.

Opublikowane w Podatki dochodowe

W przypadku rolników opłacających w 2013 r. składki zdrowotne od dochodu z działów specjalnych produkcji rolnej, od 1 stycznia 2013 r. zmienia się wysokość minimalnej podstawy wymiaru miesięcznej tej składki.

Opublikowane w ZUS i Prawo pracy

Można już sprawdzić ile wyniosą w 2012 r. normy szacunkowe dochodu z działów specjalnych produkcji rolnej. W rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 10 listopada 2011 r. w sprawie norm szacunkowych dochodu z działów specjalnych produkcji rolnej (Dz.U. nr 252, poz. 1517).

Opublikowane w Podatki dochodowe

Opodatkowani z działów specjalnych produkcji rolnej po przekroczeniu limitu 1.200.000 euro nie muszą zakładać ksiąg rachunkowych. Tak wynika z uchwały Naczelnego Sądu Administracyjengo z dnia 17 stycznia 2011 r.

Opublikowane w Podatki dochodowe
powrót Podatki Podatki dochodowe Artykuły w etykietach: działy specjalne produkcji rolnej

Szukaj:


Porady podatkowe

Reklama

Twoje podatki
- nasze rozwiązania!
_______________________________________________________

Reklama

_______________________________________________________