ekspertax

  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki
powrót Podatki Podatki dochodowe Artykuły w etykietach: garaż
Podatki dochodowe
poniedziałek, 29 grudnia 2014 13:31

Stawa VAT na garaż wolnostojący

Obniżoną do 8% stawkę VAT stosuje się do czynności dotyczących tzw. budownictwa mieszkaniowego. W przypadku garażu wolnostojącego, którego powierzchnia łącznie z budynkiem przekracza 300m2 powstają wątpliwości, jaką stawkę VAT zastosować do takiego kompleksu. Należy zatem ustalić, czy wolnostojący garaż jest obiektem budownictwa mieszkaniowego, i czy można o nim powiedzieć, że jest wykorzystywany na cele mieszkalne.

Opublikowane w VAT

Sprawdź zasady opodatkowania zryczałtowanym podatkiem dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne przychodu osiąganego z tytułu najmu garaży jako wynajmowania nieruchomości mieszkańcom osiedla.

Opublikowane w Podatki dochodowe

Ministerstwo Finansów zamierza zlikwidować różnice w opodatkowaniu podatkiem od nieruchomości miejsc garażowych w budynkach mieszkalnych, które wynikają z rozbieżnych interpretacji przepisów dokonywanych przez sądy administracyjne.

Opublikowane w Podatek od nieruchomości

Dochody uzyskane z tytułu opłat za korzystanie z garaży przez osoby zamieszkujące w zasobach mieszkaniowych spółdzielni mieszkaniowej, będące równocześnie członkami spółdzielni, o ile są wykorzystywane zgodnie z ich przeznaczeniem, stanowią dochody uzyskane z gospodarki zasobami mieszkaniowymi.

Wobec powyższego, dochody te – w przypadku przeznaczenia ich na utrzymanie zasobów mieszkaniowych – podlegają zwolnieniu z opodatkowania.

Opublikowane w Podatki dochodowe

Naczelny Sąd Administracyjny w Warszawie w składzie poszerzonym (7) podjął uchwałę (II FPS 4/11), w której orzekł, że garaż stanowiący przedmiot odrębnej własności, usytuowany w budynku mieszkalnym wielorodzinnym, podlega opodatkowaniu podatkiem od nieruchomości według stawki podatku wyższej niż garaż, którego własność nie została wyodrębniona (nie ma osobnej księgi wieczystej - nie stanowi samodzielnej nieruchomości lokalowej).

Opublikowane w Podatek od nieruchomości
wtorek, 25 października 2011 16:16

Opodatkowanie podatkiem od nieruchomości garaży

Garaż może być stanowiącą nieruchomość częścią budynku mieszkalnego albo elementem nieruchomości wspólnej w budynku. Określenie właściwej stawki podatku od nieruchomości w przypadku garaży w budynkach mieszkalnych jest uzależnione od tego, czy stanowią one odrębne nieruchomości, czy też są elementami nieruchomości wspólnej.

Opublikowane w Podatek od nieruchomości
powrót Podatki Podatki dochodowe Artykuły w etykietach: garaż

Szukaj:


Porady podatkowe

Reklama

Twoje podatki
- nasze rozwiązania!
_______________________________________________________

Reklama

_______________________________________________________