ekspertax

  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki
powrót Podatki Podatki dochodowe Artykuły w etykietach: koszty uzyskania przychodów
Podatki dochodowe

W dniu 3 grudnia 2015 r. Minister Finansów wydał interpretację ogólną, która zmienia na korzyść podmiotów, dla których nabycie opcji walutowej stanowiło zabezpieczenie przed ryzykiem kursowym (za wyjątkiem transakcji spekulacyjnych), interpretację przepisów podatkowych. Dotychczas organy podatkowe nie uznawały wydatków na zakup opcji walutowych przez firmy za koszt uzyskania przychodów. Jeżeli firma wynegocjowała z bankiem umorzenie części należności, różnicę tę uznawano za przychód do opodatkowania.

Opublikowane w Podatki dochodowe

Odsetki od prywatnie zaciągniętego kredytu mogą stanowić koszty uzyskania działalności po spełnieniu dwóch warunków – muszą być zapłacone i muszą mieć związek z działalnością.

Opublikowane w Podatki dochodowe

Pożyczkobiorcy skorzystają z instytucji zaniechania poboru podatku dochodowego od osób fizycznych w przypadku kredytów we frankach oraz innych walutach, zaciągniętych na cele mieszkaniowe i zabezpieczonych hipoteką. Zaniechaniem objęto umorzone osobom fizycznym kwoty wierzytelności z tytułu kredytów zaciągniętych na własne cele mieszkaniowe i zabezpieczonych hipotecznie, udzielonych przed dniem 15 stycznia 2015 r. przez podmioty uprawnione do udzielania kredytów, niezależnie od waluty w jakiej kredyt zaciągnięto.

Opublikowane w Podatki dochodowe

Wydatki na drobne poczęstunki (np. ciastka, paluszki, kanapki) napoje (np. kawa, herbata, woda mineralna, soki), a także posiłki (np. obiady, lunche), niezależnie od miejsca ich podawania (w siedzibie podatnika, czy też poza nią), podawane podczas prowadzenia rozmów z kontrahentami, inwestorami, wykonawcami etc. dotyczących zakresu prowadzonej przez podatników działalności gospodarczej, mogą stanowić koszty podatkowe.

Opublikowane w Podatki dochodowe
czwartek, 04 grudnia 2014 13:24

Odsetki w przypadku cienkiej kapitalizacji

Od dnia 1 stycznia 2015 r. obowiązują nowe przepisy dotyczące zasad podatkowego rozliczania odsetek od szeroko rozumianych pożyczek.

Opublikowane w Podatki dochodowe
piątek, 21 listopada 2014 17:09

Nieodpłatne poręcznie nie stanowi KUP

Równowartość poręczeń służących zabezpieczeniu zobowiązań, uzyskanych nieodpłatnie przez podatnika nie stanowi kosztów uzyskania przychodów. Tak wynika z odpowiedzi Ministra Finansów z dnia 9 października 2014 r. na interpelację poselską nr 28123/14.

Opublikowane w Podatki dochodowe

Od dnia 1 kwietnia 2014 r. obowiązują nowe przepisy ustawy o VAT dotyczące zasad odliczania podatku naliczonego od wydatków związanych z pojazdami samochodowymi. Wprowadzenie możliwości pełnego odliczenia podatku od wydatków związanych z pojazdami samochodowymi w przypadku, gdy pojazd służy wyłącznie działalności gospodarczej, wymagało wprowadzenia odpowiedniego systemu zabezpieczającego.

 

Opublikowane w VAT

Pytanie: Jak prawidło rozliczyć pracowników z jazd prywatnych, aby koszty związane z eksploatacją samochodów nie zostały zakwestionowane przez urząd skarbowy?

Samochody osobowe w spółce są wykorzystywane przez dyrektorów, przedstawicieli, koordynatorów. Pracownicy wykorzystują pojazdy również do celów prywatnych, a także dojeżdżają nimi z i do miejsca zamieszkania.

Opublikowane w Podatki dochodowe
czwartek, 16 października 2014 14:55

Odpisy amortyzacyjne jako KUP

Pytanie: Od kiedy można zacząć amortyzację?

W dniu 31.12.2014 r. zostanie oddany do używania system sterowania, którego testowanie u potencjalnych klientów rozpoczęto w ubiegłym roku. Pierwsze przychody są planowane w pierwszym półroczu 2015 r. Czy odpisy amortyzacyjne będą stanowiły koszty uzyskania przychodów?

Opublikowane w Podatki dochodowe
niedziela, 12 października 2014 10:04

Samochód służbowy używany przez pracownika

Pytanie: Czy podatnik VAT, który odlicza jedynie 50% kwoty podatku naliczonego związanego z użytkowaniem samochodu do celów działalności gospodarczej, może jedynie 50% kwoty tego podatku naliczonego zaliczyć do kosztów uzyskania przychodu w podatku dochodowym? Czy nowelizacja ustawy o VAT, która obowiązuje od dnia 1 kwietnia 2014 r. ma wpływ na podatek dochodowy?

Opublikowane w Podatki dochodowe
Strona 1 z 10
powrót Podatki Podatki dochodowe Artykuły w etykietach: koszty uzyskania przychodów

Szukaj:


Porady podatkowe

Reklama

Twoje podatki
- nasze rozwiązania!
_______________________________________________________

Reklama

_______________________________________________________