ekspertax

  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki
powrót Podatki Podatki dochodowe Artykuły w etykietach: moment powstania przychodu
Podatki dochodowe

Wpłacone zaliczki powiększają przychód z działalności gospodarczej w momencie zbycia lokali mieszkalnych (w dacie zawartej umowy w formie aktu notarialnego).

Opublikowane w Podatki dochodowe

W odpowiedzi z dnia 20 października 2010 r. na interpelację poselską w sprawie zaległości podatkowych związanych z opłacaniem przez pracodawców na rzecz pracowników tzw. pakietów medycznych, Minister Finansów stwierdził, że płatnicy, którzy mieli wątpliwości co do obowiązku pobierania zaliczek na podatek od przedmiotowych świadczeń, mogli występować z wnioskiem o wydanie indywidualnej interpretacji przepisów prawa podatkowego, na mocy przepisów ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz.U. z 2005 r. nr 8, poz. 60, z późn. zm.).

Opublikowane w Podatki dochodowe
powrót Podatki Podatki dochodowe Artykuły w etykietach: moment powstania przychodu

Szukaj:


Porady podatkowe

Reklama

Twoje podatki
- nasze rozwiązania!
_______________________________________________________

Reklama

_______________________________________________________