ekspertax

  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki
powrót Podatki Podatki dochodowe Artykuły w etykietach: płatnik
Podatki dochodowe

To już pewne, w 2015 r. większość deklaracji i informacji podatkowych będzie trzeba składać w formie elektronicznej, analogicznie jak dokumenty do ZUS. W przypadku części z tych dokumentów, będzie możliwe składanie w postaci papierowej, ale w tym przypadku zmieni się termin ich przekazania do urzędu skarbowego.

Opublikowane w Podatki dochodowe

Pytanie: Czy od wypłaty świadczenia chorobowego wypłacanego przez system ubezpieczeń społecznych Austrii z dodatkowego ubezpieczenia na życie, które w Austrii opłaca sobie klientka banku w ramach prowadzonej tamże działalności gospodarczej bank jako płatnik ma obowiązek pobrać podatek dochodowy? Czy dokumenty z Austrii należy przetłumaczyć przez tłumacza przysięgłego?

Opublikowane w Podatki dochodowe
czwartek, 21 listopada 2013 16:25

Program lojalnościowy. Kiedy pobrać podatek?

Sprawdź, czy nagrody wydawane klientom w ramach prowadzonego programu lojalnościowego stanowią nagrody uzyskane w sprzedaży premiowej w rozumieniu ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, a więc jeżeli ich wartość nie przekroczy kwoty są zwolnione z podatku dochodowego, a na prowadzącym program lojalnościowy nie ciążą obowiązki płatnika tego podatku.

Opublikowane w Podatki dochodowe
poniedziałek, 25 lutego 2013 22:31

Sprzedaż koszulek z nadrukami przez Internet

Podatnik prowadzi działalność gospodarczą polegającą między innymi na sprzedaży przez Internet koszulek z nadrukami. Sprzedaż polega na tym, że kupujący wybiera sobie koszulkę i nadruk jaki ma się na niej znaleźć. Liczba nadruków jest ograniczona, a ich większa różnorodność pozwoliłaby na zwiększenie sprzedaży. W związku z tym sprzedawca planuje rozpocząć współpracę z grafikami w celu pozyskania większej ilości projektów do nadruków. Sprawdź jakie ma wobec nich obowiązki.

Opublikowane w Podatki dochodowe
niedziela, 22 kwietnia 2012 21:04

Jaki identyfikator podatkowy – NIP czy PESEL?

Sprawdź, jaki identyfikator podatkowy i kiedy powinieneś stosować, NIP czy PESEL.

Opublikowane w Inne

Zmienia się stopa procentowa składki na ubezpieczenie wypadkowe. Od 1 kwietnia 2012 r. będą obowiązywały nowe wartości stóp procentowych składki na ubezpieczenie wypadkowe.

Opublikowane w ZUS i Prawo pracy

Większość podatników nie sporządza i nie składa przez cały rok deklaracji podatkowych. Stąd mogą powstać wątpliwości jakie dokumenty stanowią podstawę zeznania rocznego.

Opublikowane w Podatki dochodowe

Roczne obliczenie podatku PIT-40 dokonane przez płatnika wraz z oświadczeniem PIT-12 zastępuje zeznanie podatkowe, którego nie musisz już składać. Jest to dogodna forma rozliczenia, jednak trzeba spełniać pewne warunki aby z niej skorzystać.

Opublikowane w Podatki dochodowe
piątek, 16 marca 2012 19:11

Dochód z odsetek i gwarancji

Odsetki to dochód z kapitału, dochód z gwarancji natomiast jest wynagrodzeniem za ryzyko niewypłacalności dłużnika. W wyroku z dnia 15 lutego 2012 r. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Bydgoszczy (I SA/Bd 1078/11) wypowiedział się na temat różnicy między odsetkami i gwarancją.

Opublikowane w Podatki dochodowe

W przypadku zbycia udziałów otrzymanych w drodze darowizny przez obdarowanego przychód ze zbycia udziałów nie będzie pomniejszony o żadne koszty, gdyż nie zostaną one poniesione. Darowizna jest ze swej istoty bowiem nieodpłatna. Opodatkowaniu będzie podlegała kwota przychodu osiągniętego z ich zbycia pomniejszona jedynie o wartość zapłaconego podatku od spadków i darowizn.

Opublikowane w Podatki dochodowe
Strona 1 z 3
powrót Podatki Podatki dochodowe Artykuły w etykietach: płatnik

Szukaj:


Porady podatkowe

Reklama

Twoje podatki
- nasze rozwiązania!
_______________________________________________________

Reklama

_______________________________________________________