ekspertax

  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki
powrót Podatki Podatki dochodowe Artykuły w etykietach: strata podatkowa
Podatki dochodowe

Możliwość jednorazowego rozliczenia całej straty w roku podatkowym, taką rewolucyjną zmianę przygotowało Ministerstwo Gospodarki. Obecnie przepisy podatkowe pozwalają rozliczyć wygenerowaną stratę w ciągu 5 kolejnych lat podatkowych, nie więcej niż 50% jednorazowo.

Opublikowane w Podatki dochodowe

Straty z tytułu odpłatnego zbycia wierzytelności, o których mowa w art. 16 ust. 1 pkt 39 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, aby mogły być uznane za koszt uzyskania przychodów nie mogą dotyczyć wierzytelności przedawnionych. Tak uważa Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie, czemu dał wyraz w interpretacji indywidualnej z dnia 18 czerwca 2010 r.

Opublikowane w Podatki dochodowe
powrót Podatki Podatki dochodowe Artykuły w etykietach: strata podatkowa

Szukaj:


Porady podatkowe

Reklama

Twoje podatki
- nasze rozwiązania!
_______________________________________________________

Reklama

_______________________________________________________