ekspertax

  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki
powrót Podatki Podatki dochodowe Artykuły w etykietach: unikanie opodatkowania
Podatki dochodowe

Ministerstwo Finansów zamierza powołać nowy organ umożliwiający stosowanie klauzuli obejścia prawa. Jak dotychczas sam pomysł wprowadzenia kolejnego mechanizmu utrudniającego działalność gospodarczą przedsiębiorcom, tj. nowej klauzuli obejścia prawa spotkał się z krytyką organizacji reprezentujących przedsiębiorców, wielu ekspertów i ciał doradczych.

Opublikowane w Podatki dochodowe

W dniu 3 października 2014 r. została opublikowana nowelizacja ustawy z dnia 29 sierpnia 2014 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. poz. 1328). Do ustaw o podatku dochodowym wprowadzono nowe regulacje dotyczące opodatkowania zagranicznych spółek kontrolowanych (CFC).

Opublikowane w Podatki dochodowe

W komunikacie z 18 marca 2014 r. Rada Ministrów podała o przyjęciu projektu ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz o zmianie niektórych innych ustaw, przedłożonego przez Ministra Finansów.

Opublikowane w Podatki dochodowe
piątek, 27 grudnia 2013 16:38

Będą zmiany w Ordynacji podatkowej

Ministerstwo Finansów skierowało do rozpatrzenia przez Komitet Stały Rady Ministrów projekt założeń projektu ustawy o zmianie ustawy – Ordynacja podatkowa oraz niektórych innych ustaw. Zmiany są zarówno pozytywne jak i negatywne dla podatników.

Opublikowane w Inne
powrót Podatki Podatki dochodowe Artykuły w etykietach: unikanie opodatkowania

Szukaj:


Porady podatkowe

Reklama

Twoje podatki
- nasze rozwiązania!
_______________________________________________________

Reklama

_______________________________________________________