ekspertax

  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki
powrót Podatki VAT Usługi punktów opłat są zwolnione z VAT

piątek, 15 lipca 2011 13:24

Usługi punktów opłat są zwolnione z VAT

Opublikowane przez:  Zespół Ekspertax

Usługi polegające na przyjmowaniu i realizowaniu zlecenia przekazania określonej kwoty pieniężnej na określony rachunek bankowy, korzystają ze zwolnienia od podatku VAT. Takie stanowisko zajął Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu w indywidualnej interpretacji z dnia 2 maja 2011 r.

Przedmiotem działalności spółki było świadczenie usług pośrednictwa finansowego (punkty opłat własne i agencyjne), polegających na przyjmowaniu i realizowaniu zlecenia przekazania określonej kwoty pieniężnej na określony rachunek bankowy. Usługi polegają na przekazywaniu pieniędzy poprzez własny rachunek bankowy na rachunek bankowy beneficjenta z wykorzystaniem systemów informatyczno - telekomunikacyjnych udostępnianych przez banki. Klasyfikacja usługi przed 1 stycznia 2011 r. - PKWiU 65.12.10-00.90/64.19.11.

Podatnik chciał się upewnić czy świadczone przez niego usługi mogą korzystać ze zwolnienia w VAT od dnia 1 stycznia 2011 r. jako usługi finansowe, na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 40 ustawy o VAT. Zgodnie z tym przepisem zwalnia się od podatku usługi w zakresie depozytów środków pieniężnych, prowadzenia rachunków pieniężnych, wszelkiego rodzaju transakcji płatniczych, przekazów transferów pieniężnych, długów, czeków i weksli oraz usługi pośrednictwa w świadczeniu tych usług.

Organ podatkowy wskazał, że w związku z faktem, że w ustawie brak jest definicji słów "przekaz" i "przekazać", należy posłużyć się definicjami tych określeń zawartymi w Słowniku języka polskiego. Zgodnie z definicją Słownika języka polskiego PWN, słowo "przekaz" oznacza "pieniądze przekazane komuś za pośrednictwem poczty lub banku; też: przekazanie komuś pieniędzy w taki sposób". Natomiast "przekazać" znaczy "wpłacić pieniądze do banku lub na pocztę, zlecając wypłacenie ich temu, na czyje nazwisko lub konto zostały wpłacone".

W przypadku usług będących przedmiotem wniosku, wskazać należy, że ich celem jest przekazanie określonych kwot pieniężnych na określony rachunek bankowy z wykorzystaniem systemów informatyczno - telekomunikacyjnych udostępnianych przez banki. Z tego względu, co do zasady, usługa ta stanowi czynność w zakresie przekazów pieniężnych, objętą zwolnieniem na mocy art. 43 ust. 1 pkt 40 ustawy o VAT, chyba że usługa ta stanowiłaby czynność ściągania długów, określoną w art. 43 ust. 15 pkt 1.

W tym miejscu wskazać należy, iż przepisy ustawy nie definiują pojęcia "windykacja" i "dług". Zgodnie z definicją Słownika języka polskiego PWN , słowo "windykacja" to "dochodzenie w sposób określony w przepisach swoich praw do rzeczy lub zapłaty", natomiast "dług" to "suma pieniędzy, którą ktoś pożyczył i musi zwrócić; obowiązek dłużnika do spełnienia określonego świadczenia; zobowiązanie moralne wobec kogoś".

W opisanej sprawie wykonywane przez spółkę czynności nie noszą cech usług windykacji i ściągania długów, lecz jedynie umożliwiają przekazanie pieniędzy poprzez własny rachunek bankowy spółki na rachunek bankowy beneficjenta. Biorąc pod uwagę powyższe wskazać należy, iż do przedmiotowych usług nie mają zastosowania przepisy ograniczające prawo do skorzystania ze zwolnienia od podatku, tj. art. 43 ust. 15 pkt 1 oraz art. 135 (1) (d) Dyrektywy 2006/112/WE.

Zatem należy stwierdzić, że usługi świadczone przez spółkę, polegające na przyjmowaniu i realizowaniu zlecenia przekazania określonej kwoty pieniężnej na określony rachunek bankowy, korzystają ze zwolnienia od podatku na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 40 ustawy o VAT.

Jeżeli masz pytania na temat opodatkowania VAT usług finansowych w 2011 r., napisz do mnie: kontakt@ekspertax.pl

powrót Podatki VAT Usługi punktów opłat są zwolnione z VAT

Szukaj:


Porady podatkowe

Reklama

Twoje podatki
- nasze rozwiązania!
_______________________________________________________

Reklama

_______________________________________________________