ekspertax

  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki
powrót Podatki VAT Bezpośredni wywóz nie jest konieczny aby uznać eksport lub WDT

wtorek, 19 lipca 2011 12:51

Bezpośredni wywóz nie jest konieczny aby uznać eksport lub WDT

Opublikowane przez:  Zespół Ekspertax

Aby uznać transakcje za eksport lub wewnątrzwspólnotową dostawę towarów, ich wywóz nie musi być bezpośrednim następstwem dostawy.

W sytuacji gdy pomiędzy sprzedażą kontrahentowi zagranicznemu a wysłaniem towaru za granicę, w ramach wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów lub eksportu, mija jakiś czas, w którym podatnik magazynuje (przechowuje) towar nabyty przez zagranicznego kontrahenta - przysługuje mu prawo do korekty wykazanej pierwotnie z tego tytułu dostawy krajowej (podatku krajowego) i do zastosowania stawki 0% z tytułu udokumentowanego wywozu towaru z kraju - w ramach wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów - lub z Unii Europejskiej - w ramach eksportu towarów.

Taki wyrok wydał Naczelny Sąd Administracyjny w Warszawie w dniu 5 kwietnia 2011 r. (I FSK 640/10).

W świetle definicji ustawowej, aby miała miejsce WDT, konieczny jest wywóz towarów z terytorium Polski w wykonaniu dostawy zrealizowanej na terytorium Polski. Nie wynika z tego, że wywóz towaru musi być wykonany bezpośrednio (zaraz) po dostawie, wywóz ma być dokonany w wykonaniu dostawy.

Zatem fakt nabycia towaru przez kontrahenta zagranicznego i pozostawienie go do momentu ostatecznego zadysponowania nim w posiadaniu sprzedawcy, a w konsekwencji wywóz tegoż towaru po jakimś czasie od jego nabycia, nie oznacza, że wywóz ten nie następuje w wykonaniu dostawy tegoż towaru.

Tymczasem według interpretacji organu podatkowego należało się skoncentrować jedynie na dostawie krajowej. Spółka przekonywała, że istotą dostawy jest przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel, a więc prawa faktycznego dysponowania rzeczą, a nie rozporządzania nią w sensie prawnym.

Organ podatkowy w zakwestionowanej interpretacji odniósł się do stanu faktycznego opisanego we wniosku, w którym podano między innymi, że po wystawieniu faktur dostawca nie może już swobodnie dysponować towarem pozostawionym w jego magazynie na bliżej nieokreślony czas. Jego uprawnienia w tym względzie ograniczają się do wysłania towaru w miejsce wskazane przez kontrahenta. Interpretacja została wydana na podstawie przepisów zgodnie z którymi do przeniesienia władztwa nad rzeczami oznaczonymi co do gatunku, a zatem do dostawy towarów, dochodzi dopiero po dokonaniu przez spółkę ich wydania, czyli z chwilą wysyłki do miejsca wskazanego przez kontrahenta.

Jeżeli masz pytania na temat warunków skorzystania ze stawki zerowej przy eksporcie lub wewnątrzwspólnotowej dostawie towarów, napisz do mnie: kontakt@ekspertax.pl

powrót Podatki VAT Bezpośredni wywóz nie jest konieczny aby uznać eksport lub WDT

Szukaj:


Porady podatkowe

Reklama

Twoje podatki
- nasze rozwiązania!
_______________________________________________________

Reklama

_______________________________________________________