ekspertax

  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki
powrót Podatki VAT Kasy fiskalne 2011. Kolejna zmiana

piątek, 22 lipca 2011 16:15

Kasy fiskalne 2011. Kolejna zmiana

Opublikowane przez:  Zespół Ekspertax

Z dniem 22 lipca 2011 r. Minister Finansów zmienił przepisy dotyczące kryteriów i warunków technicznych, którym muszą odpowiadać kasy rejestrujące oraz warunków ich stosowania w zakresie dotyczącym przechowywania kopii paragonów.

Od dnia 22 lipca 2011 r. obowiązuje rozporządzenie Ministra Finansów zmieniające rozporządzenie w sprawie kryteriów i warunków technicznych, którym muszą odpowiadać kasy rejestrujące oraz warunków ich stosowania (Dz.U. nr 140, poz. 818). Według zmiany kopie dokumentów kasowych sporządzanych przy zastosowaniu kasy na nośniku papierowym, potwierdzających dokonanie do 31 grudnia 2012 r. sprzedaży, podatnicy są zobowiązani przechowywać nie krócej niż przez okres 2 lat, licząc od końca roku, w którym nastąpiła ta sprzedaż.

Zmiana nastąpiła w rozporządzeniu z 28 listopada 2008 r. w sprawie kryteriów i warunków technicznych, którym muszą odpowiadać kasy rejestrujące oraz warunków ich stosowania (Dz.U. nr 212, poz. 1338 ze zm.). Wcześniejsza wersja rozporządzenia nakazywała przechowywanie kopii paragonów przez okres 2 lat do końca 2011 r. Zatem Minister Finansów przedłużył skrócony wcześniej z 5 do 2 lat okres przechowywania kopii paragonów.

Jeżeli masz pytania na temat stosowania kas fiskalnych, napisz do mnie: kontakt@ekspertax.pl

powrót Podatki VAT Kasy fiskalne 2011. Kolejna zmiana

Szukaj:


Porady podatkowe

Reklama

Twoje podatki
- nasze rozwiązania!
_______________________________________________________

Reklama

_______________________________________________________