ekspertax

  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki
powrót Podatki VAT Usługi w zakresie opieki medycznej. Zmiana w VAT od 1 lipca 2011

piątek, 22 lipca 2011 16:30

Usługi w zakresie opieki medycznej. Zmiana w VAT od 1 lipca 2011

Opublikowane przez:  Zespół Ekspertax

Nowa ustawa o działalności leczniczej, która weszła w życie w dniu 1 lipca 2011 r. zmienia m.in. przepisy ustawy o VAT odnoszące się do usług w zakresie opieki medycznej.

Od dnia 1 lipca 2011 r. obowiązuje ustawa z 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. nr 112, poz. 654). Wraz z tą ustawą weszły w życie nowe przepisy ustawy o VAT. Dokładnie chodzi o art. 170 pkt 1-3 nowej ustawy, który odnosi się do przepisów art. 43 ust. 1 pkt 18, pkt 18a i pkt 19 ustawy o VAT.

Od dnia 1 lipca 2011 r. zwolnione od podatku VAT są:

  • usługi w zakresie opieki medycznej, służące profilaktyce, zachowaniu, ratowaniu, przywracaniu i poprawie zdrowia, oraz dostawę towarów i świadczenie usług ściśle z tymi usługami związane, wykonywane w ramach działalności leczniczej przez podmioty lecznicze,
  • usługi w zakresie opieki medycznej, służące profilaktyce, zachowaniu, ratowaniu, przywracaniu i poprawie zdrowia , oraz dostawę towarów i świadczenie usług ściśle z tymi usługami związane, świadczone na rzecz podmiotów leczniczych na terenie ich przedsiębiorstw, w których wykonywana jest działalność lecznicza;
  • usługi w zakresie opieki medycznej, służące profilaktyce, zachowaniu, ratowaniu, przywracaniu i poprawie zdrowia, świadczone w ramach wykonywania zawodów: lekarza i lekarza dentysty, pielęgniarki i położnej, medycznych, o których mowa w art. 2 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. nr 112, poz. 654) oraz
  • psychologa.

Utraciła w związku z tym noc obowiązującą ustawa z 30 sierpnia 1991 r. o zakładach opieki zdrowotnej (Dz.U. z 2007 r. nr 14, poz. 89 ze zm.).

Jeżeli masz pytania na temat opodatkowania usług medycznych, napisz do mnie: kontakt@ekspertax.pl

powrót Podatki VAT Usługi w zakresie opieki medycznej. Zmiana w VAT od 1 lipca 2011

Szukaj:


Porady podatkowe

Reklama

Twoje podatki
- nasze rozwiązania!
_______________________________________________________

Reklama

_______________________________________________________