ekspertax

  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki
powrót Podatki VAT Żaluzje, rolety, plisy, moskitiery, vertikale, markizy z montażem. Stawka VAT w 2011

piątek, 05 sierpnia 2011 11:18

Żaluzje, rolety, plisy, moskitiery, vertikale, markizy z montażem. Stawka VAT w 2011

Opublikowane przez:  Zespół Ekspertax

Sprawdź, jaka stawka podatku VAT obowiązuje dla dostaw żaluzji, rolet tekstylnych, aluminiowych, vertikali, plis, moskitier, markiz wraz z ich montażem.

W interpretacji indywidualnej z dnia 19 lipca 2011 r. Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie wskazał, że usługi polegające na dostawie z montażem żaluzji, rolet tekstylnych, aluminiowych, plis, moskitier, markiz, itp. w obiektach budowlanych sklasyfikowanych w PKOB 111, 112 i 113 - sklasyfikowane w PKWiU 43.39.19. "Roboty związane z wykonywaniem pozostałych wykończeniowych robót budowlanych, gdzie indziej niesklasyfikowane" oraz 43.29.19.0 "Pozostałe roboty instalacyjne, gdzie indziej niesklasyfikowane" nie mieszczą się w zakresie czynności wymienionych w art. 41 ust. 12 ustawy o VAT.

W tym przypadku nie ma też zastosowania również przepis §7 ust. 2 ww. rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 4 kwietnia 2011 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług, bowiem czynności wykonywane przez podatnika związane z dostawą żaluzji, rolet tekstylnych, aluminiowych, plis, moskitier, markiz itp. w obiektach budowlanych sklasyfikowanych w PKOB 111, 112 i 113, nie mają one na celu utrzymania sprawności technicznej elementów budynku lub jego części inne niż remont. Tym samym, nie można zaliczyć ich do robót konserwacyjnych, a w związku z tym nie podlegają one opodatkowaniu stawką podatku w wysokości 8%, lecz 23% stawką podatku VAT.

Podatnik w niniejszej sprawie prowadzi działalność gospodarczą w zakresie usługowym (montaż żaluzji, rolet tekstylnych, aluminiowych, plis, moskitier, markiz itp.) i sprzedaży ww. wyrobów. Działalność usługowa polega na przyjęciu zlecenia, dokonaniu pomiaru z natury u zleceniodawcy, zrobieniu kosztorysu, ustaleniu terminu wykonania oraz wysokości i formy płatności.

To wszystko zawarte jest w umowie ustnej. Po przyjęciu oferty przez zleceniodawcę podatnik dokonuje zakupu gotowych wyrobów lub kupuję materiały (komponenty) do wyrobu rolet, moskitier i innych, z których własnymi środkami wytwarza ww. wyroby.

Usługę montażu podatnik wykonuje osobiście, a transport towaru i niezbędnych narzędzi na miejsce wykonania zlecenia odbywa się jego środkiem transportu. Podatnik zamierzał opodatkować świadczone usługi dla odbiorców indywidualnych, w obiektach budowlanych sklasyfikowanych w PKOB 111,112,113; prace grupowane według PKWiU 43.39.19 i 43.29.19 0 obniżoną stawkę 8% VAT.

W fakturze wystawianej po wykonaniu pracy podatnik zamierza wpisywać usługę montażu wraz z materiałami w jednej pozycji, ponieważ w opisywanym przypadku jest mowa o usłudze budowlano-montażowej, co za tym idzie, nie można z niej wyłączyć poszczególnych elementów do odrębnej sprzedaży. Obrotem podatnika jest uzgodniona kwota za wykonanie określonej usługi, bez względu na jej poszczególne elementy (materiały, robocizna, zużyta energia, narzędzia itp.).

Wyliczenie, co składa się na wykonaną usługę ma istotne znaczenie informacyjne przy ustalaniu ceny, jednak nie może uzasadniać odrębnego kwalifikowania poszczególnych elementów zawartych w tym wyliczeniu.

Obecnie podatnik stosuje stawkę 23% VAT bez względu na miejsce instalacji oraz podmiot zamawiający. Zdaniem podatnika, jeżeli przedmiotem umowy ze zleceniodawcą jest usługa budowlano-montażowa żaluzji, plis, rolet, vertikali, moskitier, markiz oraz roboty instalacyjne pozostałe sklasyfikowane pod nr PKWiU 43.39.19 i 43.29.19.0 a wykonywane w obiektach budowlanych PKOB 111,112,113 to dostawa, transport i usługa montażu (przy czym wszystkie elementy stanowią składniki uzgodnionej ceny) powinna być opodatkowana stawką VAT 8%.

Organ podatkowy uznał stanowisko podatnika za nieprawidłowe. W opinii Dyrektora izby Skarbowej w Warszawie, świadczonych przez podatnika usług w zakresie dostawy z montażem żaluzji rolet tekstylnych, aluminiowych, plis, moskitier, markiz itp. w obiektach budowlanych sklasyfikowanych w PKOB 111, 112 i 113 nie można uznać za konserwację, remont, modernizację a także budowę, bowiem czynności te nie dotyczą substancji samego budynku.

Żaluzje, rolety, plisy, moskitiery, markizy należy uznać za wyposażenie budynku (lokalu), a fakt ich przytwierdzenia do ścian i sufitu, w niniejszej sprawie, pozostaje bez znaczenia bowiem w wyniku ich montażu nie nastąpi zmiana parametrów użytkowych lub technicznych istniejącego budynku.

powrót Podatki VAT Żaluzje, rolety, plisy, moskitiery, vertikale, markizy z montażem. Stawka VAT w 2011

Szukaj:


Porady podatkowe

Reklama

Twoje podatki
- nasze rozwiązania!
_______________________________________________________

Reklama

_______________________________________________________