ekspertax

  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki
powrót Podatki VAT Faktura VAT za paliwo

czwartek, 06 maja 2010 18:21

Faktura VAT za paliwo

Opublikowane przez:  Zespół Ekspertax

Zdaniem Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie, faktyczni użytkownicy pojazdów niebędący ich właścicielami, a którzy ponoszą koszty związane z ich użytkowaniem, mogą być wskazani na fakturze VAT dokumentującej sprzedaż paliwa (interpretacja indywidualna z dnia 10 kwietnia 2010 r.).

Faktura VAT jest dokumentem potwierdzającym zaistnienie określonej transakcji sprzedaży, a ustawodawca określił w jakich okolicznościach należy ją wystawić. Prawidłowość materialno-prawna faktury VAT zachodzi wówczas, jeżeli odzwierciedla ona prawdziwe zdarzenie gospodarcze, czyli w istocie stwierdza fakt wykonania przez podatników podatku VAT czynności podlegających opodatkowaniu, tj. dostawy towarów lub świadczenia usług, dla ich faktycznych nabywców.

W fakturze VAT muszą znaleźć się zapisy wskazujące na sprzedawcę i nabywcę, między którymi doszło do transakcji. Faktura musi odpowiadać rzeczywistości i dokumentować czynność, która pomiędzy wskazanymi w niej stronami została dokonana.

Dodatkowo w sytuacji, gdy paliwo wlewane jest do baku konkretnego samochodu lub pojazdu samochodowego, faktura VAT stwierdzająca sprzedaż paliwa powinna zawierać numer rejestracyjny tego pojazdu. Jednakże z przedstawionych wyżej przepisów nie wynika, aby nabywca paliwa, wskazany w fakturze VAT, był bezwzględnie właścicielem pojazdu, do którego jest ono nabywane.

powrót Podatki VAT Faktura VAT za paliwo

Szukaj:


Porady podatkowe

Reklama

Twoje podatki
- nasze rozwiązania!
_______________________________________________________

Reklama

_______________________________________________________