ekspertax

  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki
powrót Podatki VAT Z jaką stawką VAT refakturować media?

poniedziałek, 08 sierpnia 2011 12:46

Z jaką stawką VAT refakturować media?

Napisane przez  Dorota Ryterska, prawnik

Czytelnicy pytają: Jaka stawka VAT obowiązuje przy refakturowaniu kosztów mediów w spółdzielniach mieszkaniowych?

Ekspertax odpowiada: Jeżeli to spółdzielnia zawarła umowę na dostarczanie mediów (usługi dostarczania wody, odprowadzania ścieków, usuwanie i wywóz nieczystości), w związku z czym otrzymuje faktury od usługodawców, to w może je refakturować na najemców, stosując dla nich 8% stawkę podatku VAT.

W takim bowiem przypadku spółdzielnia działa we własnym imieniu, ale na rzecz najemców, bierze udział w świadczeniu usług, które sama wcześniej nabyła. Istotne jest również i to, że usługa najmu może być świadczona niezależnie od tego, czy na rzecz najemców będą świadczone jeszcze inne usługi. Aby uniknąć sporów z organami podatkowymi, co do treści umowy najmu należy wyraźne zaznaczyć w niej, że oprócz czynszu najemcy są również zobowiązani do zapłaty należności za media.

Podstawa prawna:
· art. 5 ust. 1 pkt 1, art. 5a, art. 8 ust. 1, ust. 2a, art. 15 ust. 1-2, art. 29 ust. 1, art. 41 ust. 1-2, art. 146a pkt 1-2, poz. 141-144 załącznika nr 3 do ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. nr 54, poz. 535 z późń. zm.),
· Dyrektywa Rady Unii Europejskiej z dnia 28 listopada 2006 r. Nr 2006/112/WE w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej (Dz.U.UE.L.06.347.1),
· §3 pkt 1 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 29 października 2008 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług (Dz.U. nr 207, poz. 1293 ze zm.).

Dorota Ryterska, prawnik

powrót Podatki VAT Z jaką stawką VAT refakturować media?

Szukaj:


Porady podatkowe

Reklama

Twoje podatki
- nasze rozwiązania!
_______________________________________________________

Reklama

_______________________________________________________