ekspertax

  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki
powrót Podatki VAT Zwolnienie podmiotowe dla wspólnot mieszkaniowych

wtorek, 04 października 2011 14:54

Zwolnienie podmiotowe dla wspólnot mieszkaniowych

Opublikowane przez:  Zespół Ekspertax

Wspólnota mieszkaniowa, tak jak i inni podatnicy podatku VAT, może korzystać ze zwolnienia podmiotowego. Sprawdź warunki do korzystania z tego zwolnienia.

Od dnia 1 stycznia 2011 r. limit obrotu uprawniający podatnika do zwolnienia od podatku wynosi 150.000 zł (bez kwoty podatku) i dotyczy podatników, u których wartość sprzedaży opodatkowanej nie przekroczyła w poprzednim roku podatkowym tej kwoty.

W przypadku wspólnot mieszkaniowych rozpoczynających w trakcie roku podatkowego wykonywanie czynności podlegających opodatkowaniu podatkiem VAT zwolnienie podmiotowe może znaleźć zastosowanie, jeśli przewidywana przez wspólnotę łączna wartość sprzedaży opodatkowanej nie przekroczy w proporcji do okresu prowadzonej działalności gospodarczej w roku podatkowym kwoty 150.000 zł (art. 113 ust. 1, 2, 5, 9, 10, 13 ustawy o VAT).

Do wartości tej nie wlicza się odpłatnej dostawy towarów oraz odpłatnego świadczenia usług zwolnionych od podatku, a także towarów, które na podstawie przepisów o podatku dochodowym są zaliczane przez podatnika do środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych podlegających amortyzacji. Nie należy również w wartości tej uwzględniać obrotu z tytułu dokonanej przed dniem 2 sierpnia 2011 r. (data opublikowania interpretacji ogólnej) odsprzedaży właścicielom lokali towarów i usług nabywanych przez wspólnotę celem zaopatrzenia poszczególnych lokali.

Należy jednak pamiętać, iż z momentem przekroczenia kwoty 150.000 zł (lub jej proporcji) traci moc zwolnienie podmiotowe od podatku, a opodatkowaniu podlega nadwyżka sprzedaży ponad tę kwotę.

Co ważne, dostawa wyrobów akcyzowych objętych zwolnieniem od akcyzy ze względu na ich przeznaczenie, takich jak m.in. gaz ziemny przeznaczony do celów opałowych, nie stanowi czynności wyłączającej podatników z możliwości skorzystania ze zwolnienia podmiotowego od podatku VAT. Zatem wspólnota mieszkaniowa dokonująca odsprzedaży, np. gazu opałowego, może korzystać ze zwolnienia podmiotowego.

powrót Podatki VAT Zwolnienie podmiotowe dla wspólnot mieszkaniowych

Szukaj:


Porady podatkowe

Reklama

Twoje podatki
- nasze rozwiązania!
_______________________________________________________

Reklama

_______________________________________________________