ekspertax

  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki
powrót Podatki VAT Zakup konstrukcji domu mieszkalnego. Stawka VAT

środa, 07 grudnia 2011 19:48

Zakup konstrukcji domu mieszkalnego. Stawka VAT

Opublikowane przez:  Zespół Ekspertax

Stawkę podatku 8%, stosuje się do dostawy, budowy, remontu, modernizacji, termomodernizacji lub przebudowy obiektów budowlanych lub ich części zaliczanych do budownictwa objętego społecznym programem mieszkaniowym. Sprawdź czy import (zakup) konstrukcji domu mieszkalnego do 300 m2, będzie objęty stawką VAT 8%.

W interpretacji indywidualnej z dnia 6 lipca 2011 r. Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie wypowiedział się na temat stawki podatku VAT właściwej dla zakupu konstrukcji domu mieszkalnego. Niestety organ podatkowy wykazał się dużym formalizmem, pomijając cel wprowadzenia stawki obniżonej, mającej służyć obniżeniu kosztów zaspokojenia potrzeb mieszkaniowych podatników.

 

Podatnik chciał się upewnić czy import (zakup) konstrukcji domu mieszkalnego do 300 m2, będzie objęty stawką VAT 8% bez względu na dostawcę, tj. firmę od której kupiona będzie konstrukcja domu drewnianego:

  • gdy sprzedającym jest polska firma zarejestrowana w Polsce jako podatnik VAT,
  • gdy dostawcą jest rosyjska firma, z którą podatnik (sprowadzający konstrukcje) ma podpisaną umowę o współpracy.

Organ podatkowy wskazał, że przez budownictwo objęte społecznym programem mieszkaniowym, rozumie się obiekty budownictwa mieszkaniowego lub ich części, z wyłączeniem lokali użytkowych, oraz lokale mieszkalne w budynkach niemieszkalnych sklasyfikowanych w Polskiej Klasyfikacji Obiektów Budowlanych w dziale 12, a także obiekty sklasyfikowane w Polskiej Klasyfikacji Obiektów Budowlanych w dziale ex 1264 - wyłącznie budynki instytucji ochrony zdrowia świadczących usługi zakwaterowania z opieką lekarską i pielęgniarską, zwłaszcza dla ludzi starszych i niepełnosprawnych.

Przez obiekty budownictwa mieszkaniowego rozumie się budynki mieszkalne stałego zamieszkania sklasyfikowane w PKOB w dziale 11.
Przy czym do budownictwa objętego społecznym programem mieszkaniowym nie zalicza się:

  • budynków mieszkalnych jednorodzinnych, których powierzchnia użytkowa przekracza 300 m2,
  • lokali mieszkalnych, których powierzchnia użytkowa przekracza 150 m2.

W przypadku budownictwa mieszkaniowego o powierzchni przekraczającej ww. określone limity stosuje się stawkę obniżoną podatku, tylko do części podstawy opodatkowania odpowiadającej udziałowi powierzchni użytkowej kwalifikującej do budownictwa objętego społecznym programem mieszkaniowym w całkowitej powierzchni użytkowej (art. 41 ust. 12c ustawy o VAT).

Z powyższych uregulowań wynika, że preferencyjna 8% stawka podatku ma zastosowanie m.in. do dostawy obiektów budowlanych lub ich części zaliczanych do budownictwa objętego społecznym programem mieszkaniowym.

Skoro podatnik planuje sprowadzić z Rosji i zmontować 2 konstrukcje domów drewnianych, z których jeden będzie sprowadzony za pośrednictwem polskiej firmy zarejestrowanej w Polsce jako podatnik VAT, a drugi od rosyjskiego producenta konstrukcji drewnianych, i budynki z drewnianej konstrukcji będą obiektami budownictwa mieszkaniowego jednorodzinnego, sklasyfikowanymi w Polskiej Klasyfikacji Obiektów Budowlanych w Dziale 11, Grupa 111 - budynki mieszkalne jednorodzinne, należy rozstrzygnąć, czy mamy do czynienia z dostawą obiektu budowlanego zaliczanego do budownictwa objętego społecznym programem mieszkaniowym lub dostawą części obiektu budowlanego zaliczanego do budownictwa objętego społecznym programem mieszkaniowym.

Zgodnie z Polską Klasyfikacją Obiektów Budowlanych, wydaną na podstawie rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 1999 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Obiektów Budowlanych (PKOB) (Dz.U. nr 112, poz. 1316), do której odwołuje się ustawa o VAT, stanowiącej usystematyzowany wykaz obiektów budowlanych, rozumianych jako produkty finalne działalności budowlanej przez obiekty budowlane rozumie się konstrukcje połączone z gruntem w sposób trwały, wykonane z materiałów budowlanych i elementów składowych, będące wynikiem prac budowlanych.

Budynki to zadaszone obiekty budowlane wraz z wbudowanymi instalacjami i urządzeniami technicznymi, wykorzystywane dla potrzeb stałych; przystosowane do przebywania ludzi, zwierząt lub ochrony przedmiotów. Budynki dzielą się na mieszkalne i niemieszkalne. Budynki mieszkalne są to obiekty budowlane, których co najmniej połowa całkowitej powierzchni użytkowej jest wykorzystywana do celów mieszkalnych. Część "mieszkaniowa budynku mieszkalnego obejmuje pomieszczenia mieszkalne (kuchnie, pokoje wypoczynkowe, sypialnie), pomieszczenia pomocnicze, piwnice oraz pomieszczenia ogólnego użytkowania (np. wózkarnie, suszarnie).

W świetle powyższego należy wskazać, iż w opisanym przypadku nie ma miejsca ani dostawa obiektu budowlanego zaliczanego do budownictwa objętego społecznym programem mieszkaniowym ani też dostawa części obiektu budowlanego zaliczanego do budownictwa objętego społecznym programem mieszkaniowym.

Jak wskazano powyżej przez obiekty budowlane rozumie się konstrukcje połączone z gruntem w sposób trwały, wykonane z materiałów budowlanych i elementów składowych, będące wynikiem prac budowlanych. Wnioskodawca będzie nabywać konstrukcje domów drewnianych, tak więc elementy składowe z których w wyniku prac budowlanych dopiero powstanie obiekt budowlany w przedmiotowym przypadku budynek mieszkalny jednorodzinny sklasyfikowany w PKOB w dziale 11.

W konsekwencji, skoro w analizowanym przypadku nie mamy do czynienia z obiektem budowlanym, nie można mówić o dostawie części obiektu budowlanego zaliczanego do budownictwa objętego społecznym programem mieszkaniowym.
Części obiektu budowlanego zaliczanego do budownictwa objętego społecznym programem mieszkaniowym należy utożsamiać z pomieszczeniami, które tworzą dany obiekt budowlany zaliczany do budownictwa objętego społecznym programem mieszkaniowym.

Jak wskazano w Polskiej Klasyfikacji Obiektów Budowlanych część "mieszkaniowa budynku mieszkalnego obejmuje pomieszczenia mieszkalne (kuchnie, pokoje wypoczynkowe, sypialnie), pomieszczenia pomocnicze, piwnice oraz pomieszczenia ogólnego użytkowania (np. wózkarnie, suszarnie).

Należy zauważyć, iż części obiektu budowlanego nie można utożsamiać z materiałami budowlanymi czy też elementami składowymi, z których to w wyniku prac budowlanych powstanie obiekt budowlany. Materiały budowlane oraz elementy składowe, z których wykonywane są obiekty budowlane należy traktować jako towary, które podlegają opodatkowaniu podatkiem VAT według stawki właściwej dla danych towarów.

Zatem, w niniejszej sprawie nie znajdzie zastosowania preferencyjna stawka podatku w wysokości 8%, zgodnie z obowiązującym od dnia 1 stycznia 2011 r. art. 41 ust. 12 ustawy, bowiem konstrukcje domów mieszkalnych nie stanowią obiektu budowlanego zaliczanego do budownictwa objętego społecznym programem mieszkaniowym czy też części obiektu budowlanego zaliczanego do budownictwa objętego społecznym programem mieszkaniowym. Import (zakup) konstrukcji domu mieszkalnego do 300 m2 bez względu na dostawcę będzie opodatkowany podatkiem VAT według stawki podstawowej, tj. 23%.

powrót Podatki VAT Zakup konstrukcji domu mieszkalnego. Stawka VAT

Szukaj:


Porady podatkowe

Reklama

Twoje podatki
- nasze rozwiązania!
_______________________________________________________

Reklama

_______________________________________________________