ekspertax

 • Zwiększ rozmiar czcionki
 • Domyślny rozmiar czcionki
 • Zmniejsz rozmiar czcionki
powrót Podatki VAT Samochody sprowadzane z zagranicy

wtorek, 13 grudnia 2011 13:13

Samochody sprowadzane z zagranicy

Opublikowane przez:  Zespół Ekspertax

Sprawdź obowiązki związane ze sprowadzeniem samochodu osobowego do Polski z zagranicy.

Jeżeli sprowadzasz samochód z Unii Europejskiej mamy do czynienia z wewnątrzwspólnotowym nabyciem samochodu osobowego. W wypadku dokonania nabycia wewnątrzwspólnotowego samochodu osobowego (kod CN 8703) podatnik powinien:

 

 1. dostarczyć do siedziby urzędu celnego, właściwego dla miejsca zamieszkania nabywcy, samochód będący przedmiotem nabycia lub dokument określający jego numery identyfikacyjne, markę, typ, rocznik, wystawiony przez upoważnionego diagnostę,
 2. złożyć deklarację uproszczoną na dokumencie AKC-U,

Do deklaracji należy dołączyć:

 • dokument transakcyjny (faktura, umowa sprzedaży),
 • dokumenty rejestracyjne pojazdu z kraju pochodzenia,
 • dowód opłaty skarbowej na kwotę 17 zł,
 • inne dokumenty związane z nabyciem pojazdu będące w posiadaniu podatnika.

Po dokonaniu zapłaty podatku akcyzowego na konto Izby Celnej (tytułem: podatek akcyzowy od samochodu, nr. nadwozia...), organ celny wydaje na wniosek podatnika zaświadczenie o dokonanej wpłacie jako dokument potwierdzający zapłatę akcyzy od samochodu osobowego w nabyciu wewnątrzwspólnotowym.

Deklarację należy złożyć w ciągu 14 dni od daty powstania zobowiązania podatkowego z tytułu nabycia wewnątrzwspólnotowego, tj. daty wprowadzenia towaru na terytorium Polski.

Stawki podatku akcyzowego wynoszą:

 • dla pojemności silnika do 2.000 cm3 - 3,1 %
 • dla pojemności silnika powyżej 2.000 cm3 - 18,6 %

Samochody ciężarowe taryfikowane do kodów CN 8704 nie są obciążone akcyzą.

Jeżeli sprowadzasz samochód spoza Unii Europejskiej mamy do czynienia z importem samochodu osobowego.
W przypadku dokonania importu samochodu przeznaczonego do przewozu osób spoza terytorium Wspólnoty importer powinien:

 1. przedstawić towar będący przedmiotem importu w urzędzie celnym wjazdu na obszar celny Wspólnoty,
 2. złożyć wypełnione zgłoszenie celne SAD (sugerujemy skorzystać z pomocy agencji celnej z uwagi na duży stopień trudności przy wypełnianiu zgłoszenia) lub wystąpić o przekazanie sprawy - procedura tranzytu - do innych urzędów celnych na terenie Wspólnoty.

Do zgłoszenia celnego SAD należy dołączyć:

 • dokument transakcyjny (faktura, umowa sprzedaży),
 • dokumenty pojazdu z kraju pochodzenia (np. Certificate of Title w przypadku importu z USA),
 • inne dokumenty związane z nabyciem pojazdu będące w posiadaniu importer,
 • w przypadku transportu morskiego - dokumenty z nim związane (konosament celny).

Podstawa naliczania cła: wartość transakcji powiększona o dodatkowe koszty transportu pojazdu i ewentualnego ubezpieczenia do granic zewnętrznych Unii Europejskiej (urząd celny wjazdu). Podstawa naliczania podatku akcyzowego: wartość celna powiększona o należne cło. Podstawa naliczania podatku VAT: wartość celna powiększona o należne cło i podatek akcyzowy.

Stawki należności celnych:

 • 10% (zgodnie z unijną taryfą eksportową TARIC, dot. m.in. USA i Kanady),
 • 0% (w przypadku krajów członkowskich porozumienia EFTA, np. Norwegia, Szwajcaria)

Stawki podatku akcyzowego wynoszą:

 • dla pojemności silnika do 2.000 cm3 - 3,1 %
 • dla pojemności silnika powyżej 2.000 cm3 - 18,6 %

Stawka podatku VAT - 23%.

powrót Podatki VAT Samochody sprowadzane z zagranicy

Szukaj:


Porady podatkowe

Reklama

Twoje podatki
- nasze rozwiązania!
_______________________________________________________

Reklama

_______________________________________________________