ekspertax

  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki
powrót Podatki VAT Zniknie limit 40.000 zł dla podatników bez kas fiskalnych?

środa, 04 kwietnia 2012 21:30

Zniknie limit 40.000 zł dla podatników bez kas fiskalnych?

Opublikowane przez:  Zespół Ekspertax

W piśmie z dnia 26 stycznia 2012 r. Ministerstwo Finansów wyjaśnia, że nowe rozporządzenie określające zwolnienia z ustawowego obowiązku ewidencjonowania przy zastosowaniu kas rejestrujących niektórych grup podatników oraz niektórych czynności zostanie wydane dopiero pod koniec 2012 r.

Minister Finansów tym samym odniósł się do propozycji objęcia prawników i lekarzy obowiązkiem ewidencji wszelkich obrotów przez likwidację zwolnienia obrotów do 40 000 zł rocznie, należy wyjaśnić, iż obowiązek ewidencjonowania obrotów i kwot podatku należnego przy zastosowaniu kas rejestrujących wynika bezpośrednio z art. 111 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. z 2011 r. nr 177, poz. 1054).

 

Działając w oparciu o delegację wynikającą z art. 111 ust. 8 ww. ustawy, Minister Finansów wprowadza na czas określony zwolnienia z ustawowego obowiązku ewidencjonowania przy zastosowaniu kas rejestrujących niektórych grup podatników oraz niektórych czynności.

Obecnie problematykę tę reguluje rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 26 lipca 2010 r. w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących (Dz.U. nr 138, poz. 930), którym został wyznaczony zakres zwolnień z obowiązku ewidencjonowania na czas określony, tj. do dnia 31 grudnia 2012 r.

Zgodnie z regulacjami zawartymi w ww. rozporządzeniu, z dniem 1 maja 2011 r. utraciły moc zwolnienia przedmiotowe z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących m.in. w zakresie usług opieki zdrowotnej oraz usług prawnych. Podatnicy świadczący ww. usługi od dnia 1 maja 2011 r. podlegają ogólnym zasadom dotyczącym obowiązku ewidencjonowania obrotu za pomocą kas rejestrujących.

W wymienionym akcie prawnym pozostawiono jednak możliwości korzystania ze zwolnień np. przez podatników o niskich obrotach (poniżej kwoty 40 000 zł) lub wykonujących niewielką ilość transakcji (do 50 w skali roku) czy też świadczących usługi, za które zapłata w całości wpływa odpowiednio na rachunek bankowy podatnika. Zwolnienia te mają charakter interdyscyplinarny, tj. nie są adresowane wyłącznie do podmiotów świadczących usługi medyczne lub prawne. Niezależnie od powyższego należy zaznaczyć, iż przedmiotowe rozporządzenie obejmuje swoim zakresem lata 2011-2012.

Ewentualna zmiana zapisów wyznaczających inny zakres zwolnień może być wprowadzona dopiero w nowym rozporządzeniu, które będzie wydane na okres po dniu 31 grudnia 2012 r. Wydanie nowego rozporządzenia zostanie poprzedzone procedurą uzgodnień międzyresortowych i konsultacji społecznych. Zatem obecnie nie jest możliwe zniesienie określonego tym rozporządzeniem limitu obrotów 40.000 zł, od którego podatnicy muszą mieć kasy fiskalne (SPS-023-562/11).

powrót Podatki VAT Zniknie limit 40.000 zł dla podatników bez kas fiskalnych?

Szukaj:


Porady podatkowe

Reklama

Twoje podatki
- nasze rozwiązania!
_______________________________________________________

Reklama

_______________________________________________________