ekspertax

  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki
powrót Podatki VAT Uproszczenie zasad rozliczania VAT od najmu

wtorek, 12 czerwca 2012 18:11

Uproszczenie zasad rozliczania VAT od najmu

Opublikowane przez:  Zespół Ekspertax

Ministerstwo Gospodarki planuje doprecyzowanie przepisów w zakresie możliwości refakturowania opłat za media. Chodzi o wątpliwości organów podatkowych dotyczące refakturowania tych opłat z taką samą stawką, jak na fakturze za media dla wynajmującego.

W związku z nowelizacją przepisów o VAT obowiązujących od dnia 1 kwietnia 2011 r. organy podatkowe stoją na stanowisku, że opłaty za media należy wliczać do podstawy opodatkowania czynszu za najem lokalu, ponieważ w przypadku najmu mamy do czynienia z kompleksową usługą, opodatkowaną stawką właściwą dla tej usługi jako całości, tj. 23%. Tymczasem dostawa mediów zasadniczo korzysta ze stawki obniżonej.

Natomiast istotą refakturowania usług jest przeniesienie przez podatnika kosztu zakupu mediów, z których podatnik nie korzystał lub korzystał w określonym zakresie, na najemcę. Odbywa się to w drodze umowy między stronami, na podstawie faktury VAT od dostawcy mediów, z taką samą stawką VAT i bez doliczania marży.

Refakturowanie jest odwzorowaniem faktury pierwotnej a wynajmujący de facto na nim nie zarabia. Organy podatkowe uznają, ze opłaty za media stanowią jednak usługi poboczne, uzupełniające w stosunku do usług najmu lub dzierżawy, a więc stawka podatku musi być taka sama dla obu czynności, ponieważ, jakoby nie można wynajmować lokalu nie dostarczając mediów.

Sądy administracyjne stoją jednak na przeciwnym stanowisku, uzależniając sposób rozwiązania sprawy od treści umowy zawartej między wynajmującym i najemcą. Jeżeli z umowy najmu wynika, że między stronami rozliczenie mediów stanowi osobną od samego najmu sprawę, należy przyjąć, ze mamy do czynienia z osobnymi usługami.

Nie ma zatem podstaw do wliczania kosztu dostarczania mediów do podstawy opodatkowania czynszu za najem.

Ponieważ sprawa budzi od lat kontrowersje, Ministerstw Gospodarki chce uregulować tę kwestię dokładnie. Projekt ustawy o redukcji niektórych obciążeń administracyjnych w gospodarce znajduje się w konsultacjach międzyresortowych. Nowe rozwiązania mają wejść w życie od początku 2013 r.

powrót Podatki VAT Uproszczenie zasad rozliczania VAT od najmu

Szukaj:


Porady podatkowe

Reklama

Twoje podatki
- nasze rozwiązania!
_______________________________________________________

Reklama

_______________________________________________________