ekspertax

 • Zwiększ rozmiar czcionki
 • Domyślny rozmiar czcionki
 • Zmniejsz rozmiar czcionki
powrót Podatki VAT Usługi radiowe i telewizyjne

wtorek, 23 października 2012 15:45

Usługi radiowe i telewizyjne

Opublikowane przez:  Zespół Ekspertax

Ministerstwo Finansów przygotowało szeroką zmianę przepisów ustawy o VAT dotyczącą stosowania stawek obniżonych oraz zwolnień z VAT.
Zmiany wejdą w życie od 1 stycznia 2013 r.

Celem zaproponowanych zmian w załączniku nr 3 do ustawy o VAT, który zawiera wykaz towarów i usług do których ma zastosowanie obniżona stawka podatku VAT 8%, jest dostosowanie do przepisów dyrektywy 2006/112/WE w zakresie opodatkowania usług radiowych i telewizyjnych, innych niż wymienione w art. 43 ust. 1 pkt 34 ustawy o VAT.

Zgodnie z poz. 8 załącznika III do dyrektywy 2006/112/WE państwa członkowskie mogą zastosować stawki obniżone do odbioru usług nadawczych radiowych i telewizyjnych.

Zakres stosowania stawki obniżonej w odniesieniu do usług radiowych i telewizyjnych w Polsce wykracza poza ramy dopuszczalne dyrektywą. Zgodnie art. 41 ust. 2 w związku z art. 146a pkt 2 ustawy o VAT oraz poz. 164 – 172 załącznika nr 3 do tej ustawy opodatkowaniu VAT stawką obniżoną w wysokości 8% podlegają:

 1. usługi związane z filmami, nagraniami wideo i programami telewizyjnymi – wyłącznie w zakresie produkcji programów telewizyjnych – PKWiU ex 59.11.1,
 2. usługi związane z projekcją filmów – PKWiU ex 59.14.10.0,
 3. usługi w zakresie nagrywania dźwięku i wydarzeń na żywo – PKWiU ex 59.20.1,
 4. usługi związane z produkcją programów radiofonicznych – PKWiU ex 59.20.2,
 5. usługi związane z nadawaniem programów ogólnodostępnych i abonamentowych, inne niż określone w art. 43 ust. 1 pkt 34 ustawy – PKWiU ex 60,
 6. usługi radia i telewizji kablowej – PKWiU ex 61.10.5,
 7. usługi udostępniania programów radiowych i telewizyjnych realizowane za pomocą sieci telekomunikacji ruchomej – wyłącznie usługi radia i telewizji kablowej – PKWiU ex 61.20.50.0,
 8. usługi telekomunikacji satelitarnej, z wyłączeniem udostępniania programów radiowych i telewizyjnych za pośrednictwem satelity – wyłącznie usługi radia i telewizji kablowej – PKWiU ex 61.30.10.0,
 9. usługi udostępniania programów radiowych i telewizyjnych za pomocą satelity – wyłącznie usługi radia i telewizji kablowej – PKWiU ex 61.30.20.0.

Stawka obniżona, w zakresie wymienionych usług, nie dotyczy usług reklamowych i promocyjnych.

W związku z powyższym w celu dostosowania zakresu stawki obniżonej w zakresie powyższych usług do wymogów dyrektywy proponuje się uchylenie w załączniku nr 3 do ustawy o VAT poz. 164 – 168, co oznacza objęcie stawką podstawową VAT:

 1. usług w  zakresie produkcji programów telewizyjnych (PKWiU ex 59.11.1),
 2. usług związanych z  projekcją filmów (PKWiU ex 59.14.10.0),
 3. usług w zakresie nagrywania dźwięku i wydarzeń na żywo (PKWiU ex 59.20.1),
 4. usług związanych z produkcją programów radiofonicznych (PKWiU ex 59.20.2),
 5. usług związanych z nadawaniem programów ogólnodostępnych i abonamentowych, innych niż określone w art. 43 ust. 1 pkt 34 ustawy (PKWiU ex 60).

Należy zaznaczyć, że w praktyce stosowanie stawki obniżonej na ww. usługi było ograniczone, gdyż w zakresie np. produkcji programów telewizyjnych obejmowało tylko tzw. ramówkę. Wprowadzana zmiana zatem ujednolici stosowanie stawki do wszelkich produkcji.

Równocześnie w poz. 169 ww. załącznika nr 3 proponuje się natomiast wpisać usługi, inne niż usługi elektroniczne, polegające na umożliwieniu odbioru programów telewizyjnych i radiowych w rozumieniu przepisów o radiofonii i telewizji, za pomocą urządzeń odbiorczych, z wyłączeniem usług polegających na wypożyczaniu filmów i audycji w wybranym przez korzystającego z usługi czasie.

Powyższa pozycja objęła swoim zakresem również usługi wymienione w poz. 170 i 171 w zakresie udostępniania programów radiowych i telewizyjnych realizowanych za pomocą sieci telekomunikacji ruchomej (poz. 170) oraz za pomocą satelity (poz. 171), w związku z czym pozycje te zostały uchylone.

powrót Podatki VAT Usługi radiowe i telewizyjne

Szukaj:


Porady podatkowe

Reklama

Twoje podatki
- nasze rozwiązania!
_______________________________________________________

Reklama

_______________________________________________________