ekspertax

  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki
powrót Podatki VAT Kasy fiskalne. Uwaga! Obowiązuje zmiana limitu

wtorek, 26 lutego 2013 10:47

Kasy fiskalne. Uwaga! Obowiązuje zmiana limitu

Opublikowane przez:  Zespół Ekspertax

Od 2013 r. limit obrotu, powyżej którego trzeba prowadzić kasę rejestrującą w przypadku sprzedaży towarów lub świadczenia usług na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych – wynosi 20.000 zł. Limit ten zmalał w stosunku do obowiązującego w 2012 r., gdyż wynosił wcześniej 40.000 zł.

Oznacza to między innymi, że podatnicy, którzy już w 2012 roku przekroczyli 20.000 zł sprzedaży detalicznej powinni od 1 marca 2013 r. zainstalować kasę fiskalną - o ile nie zrobili tego wcześniej.Obecnie limit ten dotyczy:

  • zarówno podatników rozpoczynających w danym roku taką sprzedaż,
  • jak i tych którzy kontynuują ją  kolejny rok.

W przypadku podatników, którzy rozpoczynają w 2013 r. sprzedaż, limit zwolnienia należy wyliczyć w proporcji okresu prowadzonej sprzedaży na   rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych w 2013 r.

Załóżmy, że rozpoczęcie takiej sprzedaży nastąpiło od 1 lutego 2013 r. Limit zwolnienia należy wyliczyć w następujący sposób:

18.301,37 zł = 20.000 zł  x 334 dni/365 dni

Podatnicy kontynuujący w tym roku sprzedaż o której wyżej mowa – aby w 2013 r. mogli korzystać z tego zwolnienia, to obroty z tytułu sprzedaży na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych nie mogą przekraczać limitu 20.000 zł:

  • ani za rok bieżący tj. 2013 r.,
  • ani też za rok poprzedni tj. 2012 r.

Jeśli więc podatnik za rok 2012 r. korzystał ze zwolnienia z uwagi na to, że obroty z tytułu takiej sprzedaży nie przekroczyły wówczas 40.000  zł,  ale przekroczyły jednak 20.000 zł, to w nowym roku z tego zwolnienia nie może korzystać.

Powyższe reguluje obowiązujące od 1 stycznia 2013 r. rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 29 listopada 2012  r. w  sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących (Dz.U. z 2012 r., poz.1382).

powrót Podatki VAT Kasy fiskalne. Uwaga! Obowiązuje zmiana limitu

Szukaj:


Porady podatkowe

Reklama

Twoje podatki
- nasze rozwiązania!
_______________________________________________________

Reklama

_______________________________________________________