ekspertax

  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki
powrót Podatki VAT Od kwietnia 2013 nowe zasady dotyczące kas fiskalnych

poniedziałek, 18 marca 2013 17:32

Od kwietnia 2013 nowe zasady dotyczące kas fiskalnych

Opublikowane przez:  Zespół Ekspertax

Od 1 dnia kwietnia 2013 r. zaczną obowiązywać nowe zasady dotyczące stosowania kas rejestrujących. Wchodzi bowiem w życie nowe rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 14 marca 2013 r. w sprawie kas rejestrujących, zmienia w wielu miejscach obecnie obowiązujące przepisy oraz wprowadza nowe regulacje dotyczące stosowania kas fiskalnych w praktyce, np. odrębną ewidencję dla zwrotów reklamacji i pomyłek, podawanie NIP nabywcy na paragonie.

W nowym rozporządzeniu, znajduje się precyzyjne stwierdzenie, że obowiązek ewidencjonowania dotyczy każdej sprzedaży, w tym sprzedaży zwolnionej, a także otrzymanej przed dokonaniem sprzedaży całości lub części zapłaty.

Uregulowano też zasady zwrotu towaru lub reklamacji towaru lub usługi, a także sposób postępowania w przypadku oczywistych pomyłek. W przypadku zwrotu, reklamacji czy oczywistej omyłki, podatnik ma obowiązek stosować odrębną ewidencję.

Na paragonie fiskalnym będzie trzeba podawać nazwę towaru lub usługi pozwalającą na jednoznaczną ich identyfikację. Ma to pozwolić organowi podatkowemu na weryfikację prawidłowego rozliczenia podatku, a konsumentowi zapewnić możliwość kontroli dokonywanych zakupów.

Paragon fiskalny na żądanie nabywcy ma zawierać jego NIP, co umożliwi wystawianie za pomocą kasy fiskalnej paragonu, który w przypadku, gdy kwota należności ogółem nie przekracza 450 złotych albo 100 euro, pełniłby rolę tzw. faktury uproszczonej.

Obowiązkowe przeglądy techniczne kasy będą musiały zostać przeprowadzone nie rzadziej niż co 2 lata (obecnie co 24 miesiące). W przypadku kas stosowanych przez taksówkarzy termin ten wynosi 25 miesięcy, co umożliwi dokonanie przeglądu kasy wspólnie z mająca łącznie z terminem legalizacji taksometru.

Według przepisów przejściowych nowego rozporządzenia w sprawie kas rejestrujących (Dz. U. poz. 363), podatnicy użytkujący kasy, które zostały nabyte w okresie ważności decyzji Ministra Finansów lub potwierdzenia wydanego po 1 września 2011 r. mogą je stosować nadal po upływie tego okresu, pod warunkiem, że kasy te zapewniają prawidłowość rozliczeń podatnika.

powrót Podatki VAT Od kwietnia 2013 nowe zasady dotyczące kas fiskalnych

Szukaj:


Porady podatkowe

Reklama

Twoje podatki
- nasze rozwiązania!
_______________________________________________________

Reklama

_______________________________________________________