ekspertax

  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki
powrót Podatki VAT Nowe wzory deklaracji VAT

środa, 27 marca 2013 14:35

Nowe wzory deklaracji VAT

Opublikowane przez:  Zespół Ekspertax

Od dnia 1 kwietnia 2013 r. obowiązują nowe wzory deklaracji dla podatku od towarów i usług. Są to VAT-7, VAT-7K, VAT-7D, VAT-8, VAT-9M.

Nowe formularze wprowadza rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 18 marca 2013 r. w sprawie wzorów deklaracji dla podatku od towarów i usług (Dz.U z 2013 r. poz. 394). Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 kwietnia 2013 r.

Nowe wzory dotyczą:

  1. deklaracji dla podatku od towarów i usług (VAT-7),
  2. deklaracji dla podatku od towarów i usług (VAT-7K),
  3. deklaracji dla podatku od towarów i usług (VAT-7D),
  4. deklaracji dla podatku od towarów i  usług (VAT-8),
  5. deklaracji dla podatku od towarów i usług (VAT-9M).

Wzory deklaracji dla podatku od towarów i usług VAT-7, VAT- 8 i VAT 9M stosuje się, począwszy od rozliczenia za kwiecień 2013 r.; wzory deklaracji do rozliczeń kwartalnych stosuje się natomiast począwszy od rozliczenia za II kwartał 2013 r.

Dotychczas obowiązujące wzory deklaracji dla podatku od towarów i usług określone przez rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 28 listopada 2008 r. w sprawie wzorów deklaracji podatkowych dla podatku od towarów i usług (Dz.U. nr  211, poz.  1333 z późn. zm.) w brzmieniu obowiązującym przed dniem 1  stycznia 2013 r. mogą być stosowane nie dłużej niż do rozliczenia za ostatni okres rozliczeniowy 2013 r.

Nie dotyczy to jednak rozliczeń za okresy rozliczeniowe, w których podatnik koryguje podstawę opodatkowania oraz kwotę podatku należnego na podstawie art. 89a ustawy o VAT lub dokonuje zwiększenia podatku naliczonego na podstawie art. 89b ust. 4 ustawy.

powrót Podatki VAT Nowe wzory deklaracji VAT

Szukaj:


Porady podatkowe

Reklama

Twoje podatki
- nasze rozwiązania!
_______________________________________________________

Reklama

_______________________________________________________