ekspertax

  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki
powrót Podatki VAT Szafy wnękowe i meble do zabudowy. 8% VAT

poniedziałek, 24 czerwca 2013 17:09

Szafy wnękowe i meble do zabudowy. 8% VAT

Opublikowane przez:  Zespół Ekspertax

W uchwale z dnia 24 czerwca 2013 r. Naczelny Sąd Administracyjny orzekł, że szafy wnękowe i meble do zabudowy są objęte preferencyjną 8% stawką VAT (sygn. I FPS 2/13).

Jeżeli szafa czy zabudowana jest trwale powiązana z budynkiem lub jego częścią, to można wtedy mówić o modernizacji i stosować niższą stawkę VAT" wskazał Sąd.

Do końca 2011 r., usługi montażowe szaf wnękowych i mebli do zabudowy, jeśli były wykonywane w obiektach mieszkalnych objętych społecznym programem mieszkaniowym, opodatkowywane były preferencyjną stawką podatku VAT w wysokości 8%. Jednak w związku z wprowadzeniem do ustawy o VAT art. 5a oraz utratą mocy obowiązującej §37 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 24 grudnia 2009 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług, od dnia 1 stycznia 2011 r. organy [podatkowe uznały, że nie jest już możliwe opodatkowanie ww. usług preferencyjną stawką podatkową.

Niektóre organy podatkowe prezentują pogląd, że wykonanie stałej zabudowy szaf wnękowych nie jest świadczeniem usług, lecz dostawą towaru i dlatego należy stosować do nich podstawową stawkę podatku VAT.

wykonywane przez nią czynności trwałej zabudowy szaf wnękowych i "innych stałych zabudów" w obiektach mieszkalnych stanowią usługę budowlaną o charakterze modernizacyjnym, która to usługa, jeśli jest wykonywana w lokalach mieszkalnych o powierzchni do 150 m2 oraz domach mieszkalnych o powierzchni do 300 m2, winna zostać objęta opodatkowaniem według preferencyjnej stawki podatku VAT w wysokości 8%.

Podatnicy stali na stanowisku, że zarówno w następstwie dodania do ustawy o VAT przepisu art. 5a, jak i w następstwie nowych rozporządzeń wykonawczych do tej ustawy nie doszło (w zakresie świadczonych przez nich usług zabudowy wnęk w obiektach budownictwa społecznego) do zmian odnośnie warunków do stosowania preferencyjnej stawki podatkowej.

Ich zdaniem nadal maja możliwość stosowania obniżonej stawki podatku zgodnie z art. 41 ust. 12 ustawy o VAT, albowiem odnosi się on do obiektów budownictwa objętych społecznym programem mieszkaniowym, a czynności stałego montażu szaf wnękowych i innych stałych elementów zabudowy wnękowej (bez możliwości przenoszenia ich w inne miejsce) mieszczą się w zakresie treściowym art. 41 ust. 12 ustawy o VAT.

Wprawdzie, na gruncie obowiązujących obecnie przepisów ustawy o VAT, klasyfikacje statyczne należy stosować o tyle, o ile sama ustawa odwołuje się do symboli statystycznych, niemniej, podnoszony w tym zakresie argument nie jest – bez znaczenia, ważąc w szczególności na fakt, że organy podatkowe przy definiowaniu pojęć z art. 41 ust. 12 ustawy o VAT odwołują się najczęściej do definicji z prawa budowlanego.

powrót Podatki VAT Szafy wnękowe i meble do zabudowy. 8% VAT

Szukaj:


Porady podatkowe

Reklama

Twoje podatki
- nasze rozwiązania!
_______________________________________________________

Reklama

_______________________________________________________