ekspertax

  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki
powrót Podatki VAT Uwaga! Od 2014 obowiązują nowe przepisy dotyczące wystawiania faktur

wtorek, 10 września 2013 12:49

Uwaga! Od 2014 obowiązują nowe przepisy dotyczące wystawiania faktur

Opublikowane przez:  Zespół Ekspertax

Nowe regulacje w sprawie wystawiania faktur VAT zaczną obowiązywać od 1 stycznia 2014 r.

Minister Finansów opracował nowe rozporządzenie wykonawcze dotyczące szczególnych zasad wystawiania faktur VAT. Nowe przepisy odnoszą się do przypadków, w których zakres wymaganych na fakturze danych jest węższy niż wymagany przepisami ustawy o VAT.

W przypadku faktur dokumentujących dostawę towarów lub usług zwolnionych od podatku, faktur wystawianych w formie biletu jednorazowego przez podatników uprawnionych do świadczenia usług w zakresie przewozu osób oraz faktur dokumentujących świadczenie usług w zakresie kontroli i nadzoru ruchu lotniczego, zakres elementów tych faktur może być inny, niż przewidziany ustawą o VAT.

W  przypadku usług w zakresie kontroli i nadzoru ruchu lotniczego określono późniejszy niż wynikający z ustawy o VAT termin wystawienia faktury. Projekt określa też inne niż określone w ustawie o VAT zasady przeliczania wykazywanych na fakturach kwot w walucie obcej w przypadku usług wstępu na imprezy masowe.

 

powrót Podatki VAT Uwaga! Od 2014 obowiązują nowe przepisy dotyczące wystawiania faktur

Szukaj:


Porady podatkowe

Reklama

Twoje podatki
- nasze rozwiązania!
_______________________________________________________

Reklama

_______________________________________________________