ekspertax

  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki
powrót Podatki VAT Towary i usługi do których ma zastosowanie zwolnienie od podatku w 2014

środa, 16 października 2013 11:59

Towary i usługi do których ma zastosowanie zwolnienie od podatku w 2014

Opublikowane przez:  Zespół Ekspertax

Od dnia 1 stycznia 2014 r. będzie obowiązywało nowe rozporządzenie w sprawie zwolnień od podatku od towarów i usług oraz szczegółowych warunków stosowania tych zwolnień.

Na podstawie ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2013 r., poz. 35) dotychczasowe regulacje obowiązują nie dłużej niż do 31 grudnia 2013 roku.

Nowe rozporządzenie określi towary i usługi, do których mają zastosowanie zwolnienia od podatku, jak również szczegółowe warunki stosowania niektórych z tych zwolnień. W rozporządzeniu jest lista towarów i usług, których dostawa i świadczenie może korzystać ze zwolnienia. Regulacje te są powieleniem obowiązujących obecnie przepisów, jednak z pewnymi modyfikacjami. Niektóre zwolnienia, np. usług zarządzania dobrowolnymi funduszami emerytalnymi, zostały przeniesione do ustawy o VAT i będą obowiązywały w nowej formie od 1 stycznia 2014 r.


Zmienione zostały także przepisy dotyczące zwolnień dla dostaw samochodów osobowych i innych pojazdów samochodowych, gdy podatnikom przy ich nabyciu przysługiwało prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w wysokości 50 lub 60%, gdy pojazdy te stanowiły towary używane w rozumieniu przepisów ustawy o VAT. Między innymi wykreślono warunek użytkowania pojazdów przez pół roku.

powrót Podatki VAT Towary i usługi do których ma zastosowanie zwolnienie od podatku w 2014

Szukaj:


Porady podatkowe

Reklama

Twoje podatki
- nasze rozwiązania!
_______________________________________________________

Reklama

_______________________________________________________