ekspertax

  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki
powrót Podatki VAT Fakturą na dostawę towaru i transport. Co ze stawką VAT?

środa, 05 marca 2014 14:35

Fakturą na dostawę towaru i transport. Co ze stawką VAT?

Opublikowane przez:  Zespół Ekspertax

Czytelnicy pytają: Wystawiam fakturę za dostawę materiałów do produkcji opodatkowanych VAT ze stawką 8% i na fakturze jednocześnie znajdzie się usługa transportu opodatkowana według stawki 23% VAT. Czy moje postępowanie jest prawidłowe z uwagi na zmianę przepisów dotyczących w podstawy opodatkowania w 2014 r.?

Ekspertax odpowiada: Takie postępowanie kontrahenta dokonującego dostawy surowców jest prawidłowe. Podstawą do tego jest brzmienie przepisu z art. 8 ust. 2a ustawy o VAT, z którego wynika, że gdy podatnik, działając we własnym imieniu, ale na rzecz osoby trzeciej, bierze udział w świadczeniu usług, przyjmuje się, że ten podatnik sam otrzymał i wyświadczył te usługi. Pojecie „branie udziału w świadczeniu usług” należy odnosić do pośredniczenia świadczeniu usługi transportowej, która jest opodatkowana stawką podstawową VAT, a obie te czynności razem nie stanowią świadczenia kompleksowego. 

Podstawa prawna:
art. 5 ust. 1 pkt 1; art. 8 ust. 1, ust. 2a; art. 29a; art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j.: Dz.U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054, ost.zm. Dz.U. z 2014 poz. 312).

powrót Podatki VAT Fakturą na dostawę towaru i transport. Co ze stawką VAT?

Szukaj:


Porady podatkowe

Reklama

Twoje podatki
- nasze rozwiązania!
_______________________________________________________

Reklama

_______________________________________________________