ekspertax

  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki
powrót Podatki VAT Badania lekarskie pracowników

wtorek, 01 kwietnia 2014 12:34

Badania lekarskie pracowników

Opublikowane przez:  Zespół Ekspertax

Pytanie: Czy refakturowane badania lekarskie są zwolnione z VAT?

Spółki wynajmują między sobą swoich pracowników. Jedna z nich zorganizowała wstępne i okresowe badania lekarskie pracownikom. Otrzymała fakturę za usługę zwolnioną z podatku VAT. Czy refakturując koszty badań lekarskich na drugą spółkę powinna je opodatkować 23% stawką VAT, czy też będzie mieć zastosowanie zwolnienie z podatku?

Ekspertax odpowiada: Jeżeli podatnik VAT działając we własnym imieniu, ale na rzecz osoby trzeciej, bierze udział w świadczeniu usług, to uznaje się, że sam nabył te usługi i sam je też wyświadczył. Stąd usługi badań wstępnych i okresowych, które nabyto od podmiotu leczniczego lub bezpośrednio od lekarza medycyny pracy, na rzecz spółki najmującej pracowników, są zwolnienie z podatku VAT. Wynika to z przepisów art. 43 ust. 1 pkt 18, 19 – 19a ustawy o VAT. Podobne stanowisko znajdziemy w orzecznictwie sądów administracyjnych. Refakturowane badania wstępne i okresowe są objęte zwolnieniem z podatku VAT.

 

Podstawa prawna:
• art. 5 ust. 1 pkt 1, art. 8 ust. 1, ust. 2a, art. 43 ust. 1 pkt 18, pkt 19 – 19a ustawy z dnia 11 marca 2004 r o podatku od towarów i usług (tekst jednolity: Dz.U. Nr 177 z 2011 r. poz. 1054 ze zm.).

Marian Szałucki, doradca podatkowy

powrót Podatki VAT Badania lekarskie pracowników

Szukaj:


Porady podatkowe

Reklama

Twoje podatki
- nasze rozwiązania!
_______________________________________________________

Reklama

_______________________________________________________