ekspertax

  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki
powrót Podatki VAT Moment odliczenia VAT za faktury za ogłoszenia w prasie

wtorek, 02 września 2014 14:46

Moment odliczenia VAT za faktury za ogłoszenia w prasie

Opublikowane przez:  Zespół Ekspertax

Pytanie: Kiedy odliczyć podatek naliczony z ogłoszenia w prasie?

Podatnik VAT zamówił pakiet ogłoszeń w gazecie, za który w dniu 15 sierpnia 2014 r. otrzymał fakturę wystawioną 14 sierpnia 2014 r. Fakturę opłacono 19 sierpnia 2014 r. Ogłoszenia mogą zostać wykorzystane w terminie 360 dni od daty wystawienia faktury. Kiedy mogę odliczyć podatek naliczony? Czy w momencie zapłaty, traktując otrzymaną fakturę jako zaliczkową, czy może dopiero w momencie wykorzystania tych ogłoszeń?

Ekspertax odpowiada: Usługa to każda czynność, która nie jest dostawą towarów, w tym również zobowiązanie się do tolerowania czynności lub sytuacji. Prawo do odliczenia podatku naliczonego powiązane jest z okresem rozliczeniowym, w którym po stronie podatnika świadczącego usługę powstał obowiązek podatkowy. Obowiązek na zasadzie ogólnej powstaje z chwilą wykonania usługi. Skorzystanie z prawa do odliczenia podatku naliczonego jest jednak możliwe dopiero w rozliczeniu za ten okres, w którym z tytułu nabytej usługi otrzymaliśmy fakturę.

W sytuacji, gdy podmiot przyjmujący zamówienie na ogłoszenia zobowiązuje się, że w dowolnym momencie z 360-dniowego okresu trwania umowy nabywca usługi może skorzystać z zleconej liczby ogłoszeń, już sam moment zobowiązania się sprzedawcy do świadczenia na rzecz nabywcy należy uznać za usługę, która została wykonana. Z prawa do odliczenia podatku naliczonego można skorzystać w rozliczeniu za miesiąc sierpień, ponieważ w tym miesiącu otrzymaliśmy fakturę od każdego kontrahenta.

 

 

Podstawa prawna:
•  art. 5 ust. 1 pkt 1, art. 8 ust. 1 pkt 2, art. 19a ust. 1, ust. 5, ust. 8, art. 86 ust. 1 – 2, ust. 10, ust. 10b pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (tekst jednolity: Dz.U. z 2011 r. nr 177 poz. 1054 ze zm.).

Marian Szałucki, doradca podatkowy

powrót Podatki VAT Moment odliczenia VAT za faktury za ogłoszenia w prasie

Szukaj:


Porady podatkowe

Reklama

Twoje podatki
- nasze rozwiązania!
_______________________________________________________

Reklama

_______________________________________________________