ekspertax

  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki
powrót Podatki VAT Zakup pasów do przypinania bagażu a VAT

piątek, 17 października 2014 02:43

Zakup pasów do przypinania bagażu a VAT

Napisane przez  Marian Szałucki

Pytanie: Czy kupno pasów do przypinania bagażu w pojazdach wykorzystywanych w sposób mieszany podlega ograniczeniu w odliczaniu VAT?

Ekspertax odpowiada: Obecnie podatnicy VAT, wykorzystujący samochody w sposób mieszany mają prawo do odliczenia 50% kwoty podatku naliczonego od nabytych towarów, które są związane z eksploatacją tych pojazdów samochodowych. Oznacza to, że prawo do odliczenia 50% kwoty podatku naliczonego dotyczy takich towarów, które ramach eksploatacji pojazdu pozwalają wykorzystywać jego właściwości użytkowe.

Do takich towarów zaliczyć również trzeba pasy do przypinania bagażu, ponieważ ich przeznaczenie nie wskazuje obiektywnie, że mogą one być wykorzystywane wyłącznie do działalności gospodarczej. Stąd też w sytuacji opisanej w pytaniu możliwe będzie odliczenie jedynie 50% kwoty podatku naliczonego związanego z nabytymi pasami do przypinania bagażu.

 

Podstawa prawna:

• art. 2 pkt 34, art. 86a ust. 1 pkt 1, ust. 2 pkt 3, ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (tekst jednolity: Dz.U. z 2011 r. nr 177, poz. 1054 ze zm.).

Marian Szałucki, doradca podatkowy

powrót Podatki VAT Zakup pasów do przypinania bagażu a VAT

Szukaj:


Porady podatkowe

Reklama

Twoje podatki
- nasze rozwiązania!
_______________________________________________________

Reklama

_______________________________________________________