ekspertax

  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki
powrót Podatki VAT Abonament nadzoru satelitarnego monitorowania pojazdów

wtorek, 21 października 2014 11:39

Abonament nadzoru satelitarnego monitorowania pojazdów

Opublikowane przez:  Zespół Ekspertax

Wykorzystywanie w działalności samochodów osobowych, gdy nie jest prowadzona ewidencja przebiegu daje prawo do 50% odliczenia podatku VAT od zakupów związanych z tymi samochodami (wyłączając paliwo). Dla celów działalności podatnicy często kupują usługę monitoringu w systemie GPS, która służy właściwemu podziałowi kosztów wewnątrzfirmowych. Czy ograniczenie odliczenia podatku VAT obejmuje również koszt abonamentu nadzoru satelitarnego monitorowania pojazdów w systemie GPS? Czy z faktur za parkowanie pojazdów można odliczyć 100% VAT?

 

Ograniczenie w odliczaniu podatku naliczonego przy użytkowaniu samochodów osobowych dotyczy usług naprawy lub konserwacji tych pojazdów oraz innych towarów i usług związanych z ich eksploatacją lub używaniem. Ograniczenie to należy odczytywać zgodnie z jego brzmieniem ponieważ jest to wymóg wynikający z brzmienia art. 217 Konstytucji, w którym wyrażona jest zasada ustawowej określoności podatków.

Ograniczenie w odliczaniu 100% VAT ma zatem zastosowanie wyłącznie do usług związanych z eksploatacją lub używaniem pojazdu, czyli tych, które służą wyłącznie pojazdowi. Nie dotyczy natomiast usług związanych z używaniem innego towaru, choćby i był on zamontowany w pojeździe.

Mimo, że urządzenia do monitoringu w systemie GPS są zamontowane w samochodach osobowych, to jednak związana z nimi usługa monitoringu nie można być uznana za związaną z eksploatacją lub używaniem pojazdu. Ta bowiem usługa jest związana wyłącznie z samym urządzeniem używanym w ramach sytemu GPS. Z tego też względu usługi tej nie dotyczy ograniczenie w odliczaniu podatku naliczonego.

Podobnie jest z opłatami za parkowanie samochodów osobowych, dla których nie jest prowadzona ewidencja przebiegu. Opłata dotyczy korzystania z parkingu, na którym pojazd stoi w bezruchu, a więc ani nie jest eksploatowany, ani też używany.

Organy podatkowe mogą jednak kwestionować taki sposób rozumienia przepisów ustawy o VAT. Z tego względu warto wystąpić z wnioskiem o wydanie indywidualnej interpretacji, którą, gdyby była ona niekorzystna, można zaskarżyć do sądu administracyjnego.

Podstawa prawna:

•  art. 86a ust. 1, ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 11 marca 2004 r o podatku od towarów i usług (tekst jednolity: Dz.U. nr 177 z 2011 r., poz. 1054 ze zm.).

Marian Szałucki, doradca podatkowy

powrót Podatki VAT Abonament nadzoru satelitarnego monitorowania pojazdów

Szukaj:


Porady podatkowe

Reklama

Twoje podatki
- nasze rozwiązania!
_______________________________________________________

Reklama

_______________________________________________________