ekspertax

  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki
powrót Podatki VAT MF: Do jakich wydatków związanych z pojazdami samochodowymi wykorzystywanych w sposób mieszany można odliczyć cały VAT?

wtorek, 21 października 2014 12:04

MF: Do jakich wydatków związanych z pojazdami samochodowymi wykorzystywanych w sposób mieszany można odliczyć cały VAT?

Opublikowane przez:  Zespół Ekspertax

W odpowiedzi sekretarza stanu w Ministerstwie Finansów na interpelację nr 27172 w sprawie odliczenia podatku VAT od wydatków związanych z pojazdami samochodowymi wykorzystywanymi do celów mieszanych z dnia 16 lipca 2014 r., znajdujemy odpowiedź na temat sposobu wykładni pojęcia wszelkich wydatków związanych z wykorzystywaniem pojazdu dla potrzeb podatnika i ograniczenia prawa do odliczenia VAT.

Według stanowiska Ministra Finansów w sprawie odliczenia VAT od opłat za autostrady i parkingi oraz tego jakich wydatków związanych z pojazdami samochodowymi wykorzystywanymi do celów mieszanych można zastosować całkowite odliczenie podatku, przepisy są bardzo restrykcyjne.

Katalog wydatków związanych z pojazdami samochodowymi określa art. 86a ust. 2 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. z 2011 r. nr 177, poz. 1054 ze zm.). Zgodnie z pkt 3 ww. przepisu do wydatków związanych z pojazdami samochodowymi zalicza się m.in.

"wydatki dotyczące nabycia lub importu paliw silnikowych, oleju napędowego i gazu, wykorzystywanych do napędu tych pojazdów, usług naprawy lub konserwacji tych pojazdów oraz innych towarów i usług związanych z eksploatacją lub używaniem tych pojazdów".

Wydatki dotyczące nabycia usług związanych z używaniem pojazdu, według MF, to wszelkie wydatki poniesione w związku z wykorzystywaniem tego pojazdu dla potrzeb podatnika. Zatem wydatki, poniesione za przejazd autostradą oraz za parking, mieszczą się również w pojęciu wydatków związanych z używaniem pojazdu samochodowego, gdyż nierozerwalnie związane są z używaniem konkretnego pojazdu i same bez istnienia pojazdu jako takie nie mają racji bytu.

Mając na uwadze powyższe przepisy w sytuacji, gdy przejazd autostradą czy też parking związany jest z pojazdem samochodowym wykorzystywanym przez podatnika do celów mieszanych, to od takiego wydatku przysługuje prawo do odliczenia podatku w wysokości 50%.

W myśl art. 86a ust. 3 pkt 2 ustawy o VAT pełne prawo do odliczenia podatku ma zastosowanie:

"do towarów montowanych w pojazdach samochodowych i do związanych z tymi towarami usług montażu, naprawy i konserwacji, jeżeli przeznaczenie tych towarów wskazuje obiektywnie na możliwość ich wykorzystywania wyłącznie do działalności gospodarczej podatnika".

Przykładem takich towarów mogą być taksometry montowane w taksówkach.

powrót Podatki VAT MF: Do jakich wydatków związanych z pojazdami samochodowymi wykorzystywanych w sposób mieszany można odliczyć cały VAT?

Szukaj:


Porady podatkowe

Reklama

Twoje podatki
- nasze rozwiązania!
_______________________________________________________

Reklama

_______________________________________________________