ekspertax

  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki
powrót Podatki VAT Przedpłata i sprzedaż w tym samym miesiącu

poniedziałek, 27 października 2014 20:24

Przedpłata i sprzedaż w tym samym miesiącu

Napisane przez  Dorota Ryterska

Pytanie: Czy faktury zaliczkowe trzeba wystawić w dniu otrzymania przedpłaty, jeśli zarówno przedpłata, jak i sprzedaż nastąpią w tym samym miesiącu?

 

Ekspertax odpowiada: Otrzymana zaliczka powoduje powstanie obowiązku podatkowego w VAT. Należy zatem wystawić fakturę na przyjętą zaliczkę ponieważ obowiązek podatkowy powstaje w dniu otrzymania zaliczki.

Zasadniczo, jeżeli przed dokonaniem dostawy towaru lub wykonaniem usługi otrzymano całość lub część zapłaty, w szczególności: przedpłatę, zaliczkę, zadatek, (…), to fakt ten stanowi samodzielną podstawę dla powstania obowiązku podatkowego, który powstaje z chwilą jej otrzymania w odniesieniu do otrzymanej kwoty.

Zgodnie z art. 19a ust. 8 ustawy o VAT, na okoliczność otrzymania zaliczki podatnicy zobowiązani są wystawić fakturę, nie później niż 15 dnia następnego miesiąca. Nawet jeżeli czynności (dostawa towarów, świadczenie usług) związane z zaliczką wykonane zostaną w tym samym miesiącu, którym była ona otrzymana, to fakt ten nie zwalnia z obowiązku wystawienia faktury zaliczkowej

Podstawa prawna:

• art. 19a ust. 8, art. 106b ust. 1 pkt 4, art. 106i ust. 2 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (tekst jednolity: Dz.U. z 2011 r. nr 177, poz. 1054 ze zm.).

Dorota Ryterska, prawnik w Spółce Doradztwa Podatkowego Ekspertax

 

powrót Podatki VAT Przedpłata i sprzedaż w tym samym miesiącu

Szukaj:


Porady podatkowe

Reklama

Twoje podatki
- nasze rozwiązania!
_______________________________________________________

Reklama

_______________________________________________________