ekspertax

  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki
powrót Podatki VAT Obowiązek podatkowy dla wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów

poniedziałek, 27 października 2014 20:41

Obowiązek podatkowy dla wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów

Napisane przez  Dorota Ryterska

Pytanie: Kiedy powstaje obowiązek podatkowy w WDT w 2014 r.?

Czy w WDT obowiązek podatkowy powstaje nadal w momencie wystawienia faktury? Czy istotna jest data fizycznej dostawy?

 

Ekspertax odpowiada: Obowiązek podatkowy WDT powstaje z chwilą wystawienia faktury dokumentującej taką dostawę, nie później jednak niż 15 dnia miesiąca następującego po miesiącu WDT.

WDT występuje w związku wykonywaniem czynności dostawy zdefiniowanej w art. 7 ustawy o VAT, a miejsce takiej dostawy, przy towarach wysyłanych lub transportowanych, jest zlokalizowane tam, gdzie rozpoczyna się ich transport do nabywcy. Dla powstania obowiązku podatkowego z tytułu WDT znaczenie ma moment (data) rozpoczęcia transportu lub wysyłki towarów i taką datę należy umieszczać na fakturze.   

Dzień (data) fizycznej dostawy, co do zasady, nie ma znaczenia dla powstania obowiązku podatkowego, ponieważ moment dokonania WDT definiują także przepisy dotyczące miejsca świadczenia przy dostawie towarów (art. 7 oraz art. 22 ustawy o VAT).

Do przypadku opisanego w pytaniu ma zastosowanie pkt 1 z ust. 1.

Przepisy te były nowelizowane od dniem 1 stycznia 2013 r. (art. 11 pkt 1 ustawy z 16  listopada 2012 r. o redukcji niektórych obciążeń administracyjnych w gospodarce, Dz.U. z 2012 r. poz. 1342).

Podstawa prawna:

• art. 20 ust. 5, ust. 8, ust. 9 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (tekst jednolity: Dz.U. z 2011 r. nr 177, poz. 1054 ze zm.).

Dorota Ryterska, prawnik w Spółce Doradztwa Podatkowego Ekspertax

 

powrót Podatki VAT Obowiązek podatkowy dla wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów

Szukaj:


Porady podatkowe

Reklama

Twoje podatki
- nasze rozwiązania!
_______________________________________________________

Reklama

_______________________________________________________