ekspertax

  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki
powrót Podatki VAT Jak rejestrować na kasie fiskalnej usługi rozliczane w okresach?

wtorek, 04 listopada 2014 13:47

Jak rejestrować na kasie fiskalnej usługi rozliczane w okresach?

Napisane przez  Marian Szałucki

Pytanie: Jak ewidencjonować na kasie fiskalnej sprzedaż zajęć aerobiku (aquaaerobik) na pływalni?

Czy można dokonać jednej ewidencji na koniec miesiąca, zbiorczo od wszystkich nabywców usług, jeżeli termin płatności upływa każdego 15. dnia miesiąca, co zrobić z wpłatą gotówkową?

 

Ekspertax odpowiada: Ewidencja na kasie fiskalnej świadczonej usługi zajęć na pływalni, gdy trwa ona np. przez miesiąc, a dla której w umowie ustalone są następujące po sobie terminy płatności przypadające 15. dnia każdego miesiąca, to usługa rozliczana w okresach.

Rejestracji sprzedaży opisanej w pytaniu usługi za pomocą kasy fiskalnej należy dokonywać w dniu powstania obowiązku podatkowego VAT z tego tytułu. Obowiązek podatkowy w tym przypadku powstaje z chwilą upływu każdego z terminów płatności, ponieważ w tym momencie usługa w danym okresie rozliczeniowym została wykonana.

Sprzedaż należy rejestrować na kasie w dniu upływu terminu płatności, czyli 15, dnia miesiąca. Dla tego obowiązku nie ma żadnego znaczenia, w jaki sposób regulowana jest płatność (przelewem, gotówką), oraz czy w ogóle została ona uregulowana.

Wyjątkiem będzie sytuacja, gdy nabywca usługi przed upływem terminu płatności ureguluje należność, gdyż wtedy mamy do czynienia z zaliczką. Wówczas obowiązek rejestracji sprzedaży usługi za pomocą kasy powstanie w dniu otrzymania zapłaty.

Nie można natomiast rejestrować za pomocą kasy sprzedaży wszystkim nabywcom w jednej łącznej kwocie na koniec miesiąca.

Podstawa prawna:

•    art. 5 ust. 1 pkt 1,art. 8 ust. 1, art. 19a ust. 1, ust. 3, ust. 8, art. art. 111 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (tekst jednolity: Dz.U. z 2011 r. nr 177, poz. 1054 ze zm.),
•    §3 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 14 marca 2013 r. w sprawie kas rejestrujących (Dz.U. z 2013 r., poz. 363).

Marian Szałucki, doradca podatkowy

powrót Podatki VAT Jak rejestrować na kasie fiskalnej usługi rozliczane w okresach?

Szukaj:


Porady podatkowe

Reklama

Twoje podatki
- nasze rozwiązania!
_______________________________________________________

Reklama

_______________________________________________________