ekspertax

  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki
powrót Podatki VAT Podatnicy kupią więcej kas fiskalnych w 2015-2016

środa, 12 listopada 2014 15:51

Podatnicy kupią więcej kas fiskalnych w 2015-2016

Opublikowane przez:  Zespół Ekspertax

Ukazało się rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 4 listopada 2014 r. w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących (Dz.U. 2014 poz. 1544). Obowiązkiem stosowania kasy fiskalnej została objęta kolejna nowa grupa podatników. Minister Finansów w uzasadnieniu do nowego rozporządzenia stwierdził, że docelowo wszyscy podatnicy ostatecznie zostaną objęci tym obowiązkiem.

 

Z nowego rozporządzenia wynika jasno, że wszystko zmierza w tym właśnie kierunku.

Po pierwsze nowe przepisy, które będą obowiązywać przez najbliższe dwa lata likwidują kilka istotnych zwolnień.

Po drugie rozporządzenie określa grupy podatników, które nie mogą skorzystać z żadnego rodzaju zwolnienia od obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących.

Ze zwolnienia od prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących od 1 stycznia 2015 r. w żadnym przypadku nie skorzystają:

1) dostawy:
a)  gazu płynnego,
b)  części do silników (PKWiU 28.11.4),
c)  silników spalinowych wewnętrznego spalania w rodzaju stosowanych do napędu pojazdów (PKWiU 29.10.1),
d)  nadwozi do pojazdów silnikowych (PKWiU 29.20.1),
e)  przyczep i naczep; kontenerów (PKWiU 29.20.2),
f)  części przyczep, naczep i pozostałych pojazdów bez napędu mechanicznego (PKWiU 29.20.30.0),
g)  części i akcesoriów do pojazdów silnikowych (z wyłączeniem motocykli), gdzie indziej niesklasyfikowanych (PKWiU 29.32.30.0),
h)  silników spalinowych tłokowych wewnętrznego spalania w rodzaju stosowanych w motocyklach (PKWiU 30.91.3),
i)  sprzętu radiowego, telewizyjnego i telekomunikacyjnego, z wyłączeniem lamp elektronowych i innych elementów elektronicznych oraz części do aparatów i urządzeń do operowania dźwiękiem i obrazem, anten (PKWiU ex 26 i ex 27.90),
j)  sprzętu fotograficznego, z wyłączeniem części i akcesoriów do sprzętu i wyposażenia fotograficznego (PKWiU ex 26.70.1),
k)  wyrobów z metali szlachetnych lub z udziałem tych metali, których dostawa nie może korzystać ze zwolnienia od podatku, o którym mowa w art. 113 ust. 1 i 9 ustawy o VAT,
l)  zapisanych i niezapisanych nośników danych cyfrowych i analogowych,
m)  wyrobów przeznaczonych do użycia, oferowanych na sprzedaż lub używanych jako paliwa silnikowe albo jako dodatki lub domieszki do paliw silnikowych, bez względu na symbol PKWiU,
n)  wyrobów tytoniowych (PKWiU 12.00), napojów alkoholowych o zawartości alkoholu powyżej 1,2% oraz napojów alkoholowych będących mieszaniną piwa i napojów bezalkoholowych, w których zawartość alkoholu przekracza 0,5%, bez względu na symbol PKWiU, z wyłączeniem towarów dostarczanych na pokładach samolotów,
o)  perfum i wód toaletowych (PKWiU 20.42.11.0), z wyłączeniem towarów dostarczanych na pokładach samolotów
– z wyjątkiem dostawy, o której mowa w lit. b–l, będącej dostawą towarów, o której mowa w poz. 35 załącznika do
rozporządzenia;

2)  świadczenia usług:
a)  przewozów pasażerskich w samochodowej komunikacji, z wyłączeniem przewozów wymienionych w poz. 15 i 16 załącznika do rozporządzenia,
b)  przewozu osób oraz ich bagażu podręcznego taksówkami,
c)  naprawy pojazdów silnikowych oraz motorowerów (w tym naprawy opon, ich zakładania, bieżnikowania i regenerowania),
d)  w zakresie wymiany opon lub kół dla pojazdów silnikowych oraz motorowerów,
e)  w zakresie badań i przeglądów technicznych pojazdów,
f)  w zakresie opieki medycznej świadczonej przez lekarzy i lekarzy dentystów,
g)  prawniczych, z wyłączeniem usług określonych w poz. 28 załącznika do rozporządzenia,
h)  doradztwa podatkowego,
i)  związanych z wyżywieniem (PKWiU 56), wyłącznie:
–  świadczonych przez stacjonarne placówki gastronomiczne, w tym również sezonowo, oraz
–  usług przygotowywania żywności dla odbiorców zewnętrznych (katering),
j)  fryzjerskich, kosmetycznych i kosmetologicznych
– z wyjątkiem świadczenia usług na warunkach określonych w poz. 35 załącznika do rozporządzenia przez podatnika, o którym mowa w art. 8 ust. 2a ustawy, oraz świadczenia usług, o których mowa w lit. i, świadczonych na pokładach samolotów lub w sposób określony w poz. 45 załącznika do rozporządzenia.

powrót Podatki VAT Podatnicy kupią więcej kas fiskalnych w 2015-2016

Szukaj:


Porady podatkowe

Reklama

Twoje podatki
- nasze rozwiązania!
_______________________________________________________

Reklama

_______________________________________________________