ekspertax

  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki
powrót Podatki VAT Dojazd do miejsca zamieszkania pracownika wyklucza pełne odliczenie VAT

czwartek, 20 listopada 2014 16:57

Dojazd do miejsca zamieszkania pracownika wyklucza pełne odliczenie VAT

Opublikowane przez:  Zespół Ekspertax

Użycie samochodu służbowego na dojazd do miejsca zamieszkania pracownika wyklucza pełne odliczenie VAT. W interpretacji indywidualnej z dnia 24 października 2014 r. Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi (IPTPP4/443-586/14-4/OS) wyjaśnił, że korzystanie przez pracownika z samochodu służbowego w celu dojazdu z pracy do miejsca jego zamieszkania wyklucza prawo do pełnego odliczenia VAT w stosunku do tego pojazdu.Zdaniem organu podatkowego. czynności te nie mają związku z działalnością gospodarczą pracodawcy, dlatego pracodawca nie może odliczyć całego VAT od wydatków związanych z takim samochodem.

Prawo do odliczenia 100% podatku VAT od wydatków związanych z pojazdami samochodowymi odnosi się bowiem d pojazdów wykorzystywanych wyłącznie do działalności. Nie ma znaczenia nawet to, że samochód używany jest przez pracownika zobowiązanego do bycia dyspozycyjnym poza godzinami podstawowego czasu pracy i posiadania niezbędnej łączności z zakładem pracy, do czego służy mu samochód służbowy.

Dojazdy z pracy do miejsca zamieszkania w pierwszym rzędzie zaspokajają potrzeby prywatne pracownika. Pracodawca, który co do zasady, nie ma obowiązku zapewnienia pracownikowi transportu z pracy i do pracy, w przypadku gdy udostępnia pracownikowi samochód do tego celu, powoduje, że jest on wykorzystywanych w sposób mieszany. Tym samym możliwe jest odliczenie jedynie 50% VAT naliczonego związanego z wydatkami na ten pojazd.

powrót Podatki VAT Dojazd do miejsca zamieszkania pracownika wyklucza pełne odliczenie VAT

Szukaj:


Porady podatkowe

Reklama

Twoje podatki
- nasze rozwiązania!
_______________________________________________________

Reklama

_______________________________________________________