ekspertax

  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki
powrót Podatki VAT Fakturowanie usług telekomunikacyjnych, usług nadawczych oraz elektronicznych od 2015

poniedziałek, 24 listopada 2014 18:44

Fakturowanie usług telekomunikacyjnych, usług nadawczych oraz elektronicznych od 2015

Opublikowane przez:  Zespół Ekspertax

Od dnia 1 stycznia 2015 r. świadczenie usług telekomunikacyjnych, nadawczych i elektronicznych będzie podlegać podatkowi w miejscu, w którym usługobiorca ma siedzibę. Będą nowe deklaracje podatkowe, nowe zasady i terminy ich składania, nowa procedura szczególna i nowa ewidencja VAT oraz nowe zasady fakturowania ww. usług. Księgowych czeka wiele dodatkowej pracy i dużo nauki.

 

W celu zapewnienia prawidłowego opodatkowania tych usług podatnicy z UE i spoza UE będą musieli określić status swoich usługobiorców (podatnik lub osoba niebędąca podatnikiem) i miejsce (państwo należące do UE lub spoza UE), w którym znajduje się ten usługobiorca.

Świadczenie usług telekomunikacyjnych, nadawczych i elektronicznych B2C będzie we wszystkich przypadkach opodatkowane w państwie usługobiorcy, niezależnie od miejsca siedziby usługodawcy. Stąd nowe wzory deklaracji podatkowych oraz obowiązek prowadzenia nowej ewidencji VAT.

W odniesieniu do faktur obowiązują przepisy państwa członkowskiego konsumpcji. W związku z tym podatnicy będą musieli upewnić się co do swojej znajomości odpowiednich przepisów obowiązujących w państwie członkowskim, w którym świadczą usługi na rzecz konsumentów. Na stronach internetowych Komisji Europejskiej dostępne będą informacje dotyczące przepisów w zakresie fakturowania obowiązujących w państwach członkowskich.

powrót Podatki VAT Fakturowanie usług telekomunikacyjnych, usług nadawczych oraz elektronicznych od 2015

Szukaj:


Porady podatkowe

Reklama

Twoje podatki
- nasze rozwiązania!
_______________________________________________________

Reklama

_______________________________________________________