ekspertax

  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki
powrót Podatki VAT Zaświadczenia z urzędu skarbowego dla potrzeb rejestracji sprowadzanych pojazdów

wtorek, 13 stycznia 2015 17:14

Zaświadczenia z urzędu skarbowego dla potrzeb rejestracji sprowadzanych pojazdów

Opublikowane przez:  Zespół Ekspertax

Od dnia 1 stycznia 2015 r. ma już obowiązku uzyskania zaświadczenia z urzędu skarbowego dla potrzeb rejestracji pojazdów sprowadzanych z innych państw członkowskich UE.

Z dniem 1 stycznia 2015 r. zderegulowano niektóre przepisy dotyczące pojazdów sprowadzanych z innych państw członkowskich UE. W przypadku tego typu transakcji nie ma obecnie obowiązku uzyskania zaświadczenia z urzędu skarbowego dla potrzeb rejestracji tych pojazdów. Następstwem uchylenia art. 105 ustawy o VAT, informacje o nabywanych środkach transportu wraz z kopią faktury potwierdzającej nabycie środka transportu i dowodem zapłaty, nie stanowią podstawy do wydania zaświadczenia oraz nie ma opłaty skarbowej od takich zaświadczeń.

 

Z dniem 1 stycznia 2015 r. ustawa o VAT została zmieniona trzema nowelizacjami: ustawą z dnia 7 lutego 2014 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2014 r. poz. 312), która uchyliła art. 103 ust. 6 oraz art. 105.

Z przepisów prawa o ruchu drogowym, a także przepisów ustawy o VAT wynika, że w związku ze sprowadzeniem pojazdu istniały dwa rodzaje zaświadczeń. Pierwsze z nich potwierdza uiszczenie przez podatnika podatku od wewnątrzwspólnotowego nabycia nowego środka transportu, a także innego środka transportu, w przypadku gdy został on sprowadzony w ramach wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów (także jako nowy środek transportu).

Podatek od wewnątrzwspólnotowego nabycia jest uiszczany przede wszystkim w przypadku sprowadzenia nowych środków transportu. Ma wówczas miejsce czynność wewnątrzwspólnotowego nabycia środków transportu. Zaświadczenie potwierdzające uiszczenie podatku wydawane było wtedy z urzędu przez właściwy organ podatkowy. Zasady jego wydawania były określone w uchylonym art. 103 ust. 6.

Od dnia 9 grudnia 2014 r. można uzyskać bezpośrednio z Portalu Systemów Służby Celnej (www.e-clo.pl) elektroniczne potwierdzenie zapłaty akcyzy od samochodu osobowego nabytego wewnątrzwspólnotowo. Dokument taki, po wydrukowaniu, stanowić podstawę do rejestracji pojazdu zgodnie z przepisami o ruchu drogowym bez konieczności wizyty w urzędzie celnym.

Na stronie internetowej www.e-clo.pl w zakładce "Potwierdzenie zapłaty" można wygenerować plik potwierdzenia w formacie PDF, a następnie – w zależności od potrzeby – pobrać go lub dodatkowo wydrukować. Wystarczy jedynie wpisać numer VIN pojazdu lub numer Urzędowego Potwierdzenia Odbioru (tzw. UPO) otrzymany dla złożonej elektronicznie deklaracji AKC-U.

Wydrukowane potwierdzenie stanowi podstawę do zarejestrowania samochodu osobowego na terytorium kraju, zgodnie z przepisami o ruchu drogowym, wyczerpując tym samym wymogi w zakresie akcyzy. Warunkiem skorzystania z nowej usługi jest dokonanie zapłaty podatku akcyzowego w pełnej kwocie wynikającej z deklaracji AKC-U.

Wprowadzone rozwiązanie daje podatnikowi możliwość ograniczenia do minimum wizyt w urzędzie celnym. Niezbędne do celów rejestracyjnych potwierdzenie zapłaty akcyzy będzie można wydrukować bezpośrednio ze strony internetowej.
Podatnicy, którzy złożą deklarację w formie elektronicznej mogą dopełnić wszelkich formalności związanych ze złożeniem deklaracji, dokonaniem przelewu oraz pobraniem potwierdzenia zapłaty akcyzy bez konieczności wychodzenia z domu.

Dotychczas potwierdzenie zapłaty akcyzy można było otrzymać wyłącznie w formie papierowej w urzędzie celnym. Po wprowadzeniu zmian nadal możliwy będzie osobisty odbiór dokumentu w urzędzie.

Uruchomienie usługi związane jest ze zmianą rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie wzoru dokumentu potwierdzającego zapłatę akcyzy na terytorium kraju od samochodu osobowego nabytego wewnątrzwspólnotowo lub braku obowiązku zapłaty tej akcyzy (Dz.U. poz. 1676) oraz uruchomieniem nowej funkcjonalności w systemie informatycznym Służby Celnej „Zefir".

powrót Podatki VAT Zaświadczenia z urzędu skarbowego dla potrzeb rejestracji sprowadzanych pojazdów

Szukaj:


Porady podatkowe

Reklama

Twoje podatki
- nasze rozwiązania!
_______________________________________________________

Reklama

_______________________________________________________