ekspertax

  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki
powrót Podatki VAT Przywóz pojazdów w UE

niedziela, 01 lutego 2015 13:02

Przywóz pojazdów w UE

Opublikowane przez:  Zespół Ekspertax

Z dniem 1 stycznia 2015 r. nie ma obowiązku uzyskania z urzędu skarbowego, dla potrzeb rejestracji sprowadzanych pojazdów z innych państw członkowskich Unii Europejskiej, zaświadczenia VAT-25, które potwierdza uiszczenie przez podatnika podatku lub brak obowiązku uiszczenia podatku z tytułu przywozu tych pojazdów.

Zaświadczenie to nie jest już obecnie wymagalne przez organy dokonujące stałej rejestracji pojazdów od dnia 1 stycznia 2015r. Nabywcy środków transportu rozliczający wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów (WNT) będą obowiązani nadal składać do urzędu skarbowego informację o wewnątrzwspólnotowym nabyciu środka transportu (VAT-23).

Niezmieniony pozostanie także obowiązek zapłaty podatku od takich nabyć w terminie 14 dni od powstania obowiązku podatkowego. Zmianę wprowadziła ustawa z dnia 7 lutego 2014r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2014r. poz. 312).

powrót Podatki VAT Przywóz pojazdów w UE

Szukaj:


Porady podatkowe

Reklama

Twoje podatki
- nasze rozwiązania!
_______________________________________________________

Reklama

_______________________________________________________