ekspertax

  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki
powrót Podatki VAT Czy trzeba wystawiać faktury za najem jeśli najemca nie korzysta z usługi?

piątek, 11 grudnia 2015 13:04

Czy trzeba wystawiać faktury za najem jeśli najemca nie korzysta z usługi?

Opublikowane przez:  Zespół Ekspertax

Podatnicy podatku od towarów i usług, z tytułu dostawy towarów jak i świadczenia usług, zobowiązani są do wystawiania faktur dokumentujących dokonane czynności zgodnie z art. 106a i 106b ust. 1 ustawy o VAT.

 

Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy o VAT, podatkiem VAT podlegają opodatkowaniu odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju. Przez świadczenie usług, stosownie do art. 8 ust. 1 powyższej ustawy rozumie się każde świadczenie na rzecz osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej, które nie stanowi dostawy towarów.

Fakt, że najemca nie konsumuje usługi w postaci najmu, nie ma większego znaczenia w sprawie, gdyż lokal pozostawiony jest do jego dyspozycji i nie doszło do skutecznego rozwiązania stosunku najmu przez jego wypowiedzenie.

Spółka wynajęła swój lokal na okres pięciu lat. Umowa przewidywała wypowiedzenie stosunku najmu ale tylko w ściśle określonych warunkach. Wynajmujący wypowiedział umowę najmu ze skutkiem na określony dzień, wyprowadził się z lokalu i zaprzestał płacenia czynszu.

Spółka uznała wypowiedzenie stosunku najmu za bezskuteczne, gdyż odbyło się bez zachowania jakiegokolwiek warunku przewidzianego w umowie do jej wypowiedzenia, dlatego nadal wystawiła faktury za miesięczny czynsz, których jednak najemca nie akceptował i odsyłał wynajmującemu. Spółka wystąpiła z powództwem cywilnym do sądu o zapłatę czynszu.

Organy podatkowe uznały, że w przedmiotowej sprawie pomiędzy wynajmującym a najemcą nadal istnieje więź o charakterze zobowiązaniowym, która na gruncie ustawy o VAT wypełnia definicję świadczenia usług w rozumieniu art. 8 ust. 1 ustawy o VAT. Fakt, że wynajmujący nie otrzymał należnego czynszu po opuszczeniu lokalu przez najemcę nie przesądza, że świadczenie usług zostało zakończone.

Z uwagi, że w sprawie wynajmujący świadczy usługę najmu zgodnie z art. 8 ust. 1 ustawy o VAT, to tym samym jest zobowiązany do wystawienia faktur za poszczególne okresy wynajmu lokalu do końca okresu obowiązywania umowy. Jak bowiem wskazano wyżej podatnicy podatku od towarów i usług, z tytułu dostawy towarów, bądź świadczenia usług, zobowiązani są do wystawienia faktury dokumentującej dokonane czynności (świadczenia usług bądź dostawy towarów).

 

powrót Podatki VAT Czy trzeba wystawiać faktury za najem jeśli najemca nie korzysta z usługi?

Szukaj:


Porady podatkowe

Reklama

Twoje podatki
- nasze rozwiązania!
_______________________________________________________

Reklama

_______________________________________________________