ekspertax

  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki
powrót Podatki VAT Nabycie wierzytelności a factoring

środa, 22 września 2010 13:14

Nabycie wierzytelności a factoring

Opublikowane przez:  Zespół Ekspertax

Nabycie wierzytelności w ramach działalności gospodarczej jest usługą finansową. Usługi finansowe co do zasady są zwolnione od VAT, chyba że stanowią ściąganie długów i factoring. W przypadku gdy po dokonaniu cesji wierzytelności pomiędzy stronami umowy nie istnieja żadne dodatkowe zobowiązania, to nie jest to umowa factoringu. W konsekwencji nie występuje usługa "ściągania długów", która podlega opodatkowaniu VAT na zasadach ogólnych. Tak uznał w wyroku z dnia 7 kwietnia 2010 r. Wojewódzki Sąd Administracyjny we Wrocławiu.

powrót Podatki VAT Nabycie wierzytelności a factoring

Szukaj:


Porady podatkowe

Reklama

Twoje podatki
- nasze rozwiązania!
_______________________________________________________

Reklama

_______________________________________________________