ekspertax

  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki
powrót Podatki VAT Zwolnienie z VAT towarów i usług przekazanych na rzecz organizacji pożytku publicznego

poniedziałek, 05 kwietnia 2010 09:10

Zwolnienie z VAT towarów i usług przekazanych na rzecz organizacji pożytku publicznego

Opublikowane przez:  Zespół Ekspertax

Jeszcze w tym roku zwolnione z podatku VAT zostaną towary i usługi przekazane na rzecz organizacji prowadzących działalność użyteczną o charakterze dobroczynnym, jeżeli prowadzą one działalność społecznie użyteczną i nie działają w celu osiągnięcia zysku lub prowadzą działalność statutową w zakresie realizacji celów określonych w ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Warunkiem zwolnienia będzie przeznaczenie towarów i usług w całości do realizacji zadań statutowych OPP, a także udokumentowanie przekazania fakturą VAT.

Najnowszy projekt nowelizacji ustawy o VAT zawiera także rozwiązania w zakresie zwolnienia usług telekomunikacyjnych (dobroczynne zbiórki pieniędzy poprzez sms-y i telefonicznie). Zwolnienie to będzie wymagało spełnienia dodatkowych warunków (świadczenie tych usług w ramach zorganizowanych akcji dobroczynnych, cena za usługę wyraźnie określona i podana do publicznej wiadomości w sposób określony przez organizatora akcji dobroczynnej, przychód z tych usług przeznaczony zostanie w całości na realizację zadań statutowych organizacji w terminie 12 miesięcy od dnia akcji dobroczynnej).

Zwolnieniem mają zostać objęte wszystkie akcje dobroczynne, które były zorganizowane od 1 stycznia 2008 r.

 

 

powrót Podatki VAT Zwolnienie z VAT towarów i usług przekazanych na rzecz organizacji pożytku publicznego

Szukaj:


Porady podatkowe

Reklama

Twoje podatki
- nasze rozwiązania!
_______________________________________________________

Reklama

_______________________________________________________