ekspertax

  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki
powrót Podatki VAT Obowiązek komorników sądowych zapłaty podatku od dostawy w trybie egzekucji

piątek, 29 października 2010 10:23

Obowiązek komorników sądowych zapłaty podatku od dostawy w trybie egzekucji

Opublikowane przez:  Zespół Ekspertax

W dniu 4 listopada 2010 r. Trybunał Konstytucyjny rozpozna pytanie prawne Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu dotyczące nałożenia na komorników sądowych obowiązku zapłaty VAT od dostawy, dokonywanej w trybie egzekucji, towarów będących własnością dłużnika (P 44/07).

Trybunał Konstytucyjny orzeknie w sprawie zgodności art. 18 ustawy o VAT w zakresie, w jakim nakłada na komorników sądowych obowiązki płatnika od dokonywanej w trybie egzekucji dostawy nieruchomości będącej własnością dłużnika, z art. 2 Konstytucji.

 

Zgodnie z brzmieniem kwestionowanego przepisu organy egzekucyjne określone w ustawie z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji oraz komornicy sądowi wykonujący czynności egzekucyjne są płatnikami podatku od dostawy, dokonywanej w trybie egzekucji, towarów będących własnością dłużnika lub posiadanych przez niego z naruszeniem obowiązujących przepisów.

W ocenie sądu pytającego brak jest dostatecznej określoności przepisu. Przepis nie wskazuje bowiem w jaki sposób komornik ma wypełnić nałożone na niego obowiązki, co powoduje u adresatów normy prawnej wynikającej z tej ustawy poczucie braku bezpieczeństwa prawnego. Kwestionowany przepis narusza również zasadę sprawiedliwości, gdyż na komornika nałożono obowiązek pobrania i odprowadzenia podatku bez uwzględnienia jego zdolności płatniczej, chociaż faktycznie nie dysponuje on kwotą uzyskaną z egzekucji z nieruchomości.

powrót Podatki VAT Obowiązek komorników sądowych zapłaty podatku od dostawy w trybie egzekucji

Szukaj:


Porady podatkowe

Reklama

Twoje podatki
- nasze rozwiązania!
_______________________________________________________

Reklama

_______________________________________________________