ekspertax

  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki
powrót Podatki VAT Stawka VAT na sprzedaż zwierząt żywych w 2011

środa, 29 grudnia 2010 19:35

Stawka VAT na sprzedaż zwierząt żywych w 2011

Napisane przez  Marian Szałucki, doradca podatkowy

Czytelnicy pytają: Analizując wykaz towarów wymienionych w poz. 14 nowego złącznika nr 10 do ustawy o VAT zauważyłem, że opisane są one następująco: Zwierzęta żywe [...] z wyłączeniem 1) zwierząt żywych i ich nasienia. Jaki jest sens takiej regulacji (moim zdaniem nie ma ona sensu)?

 

Ekspertax odpowiada: Rzeczywiście w opisanej sytuacji trudno jest się doszukać sensu w tak sformułowanej regulacji z zakresu prawa podatkowego.

Być może tajemnica tkwi w brzmieniu wskazanego niżej przepisu z §3 rozporządzenia PKWiU. Wynika bowiem z niego, że klasyfikację tę stosuje się m. in dla celów podatku VAT.

Tak sformułowany przepis oznacza, że przy stanowieniu przepisów prawa podatkowego powinno się w całości stosować systematykę klasyfikacyjną PKWiU.

W moim przekonaniu oznacza to, że w poszczególnych pozycjach załącznika nr 10 do ustawy o VAT powinny zostać precyzyjnie wymienione wszystkie te towary, które jako zwierzęta żywe zostały zaliczone do grupowania 01.4, a jest tam tego całkiem sporo.

Stąd też ustawodawca zamiast wyliczania wszystkich zwierząt ograniczył się jedynie do dodania przedrostka ex, z wyjaśnień do którego, zamieszczonych pod załącznikiem wynika, że oznacza on, iż dla celów podatku VAT dany symbol statystyczny odnosi się do wszystkich zwierząt żywych, które będą sprzedawane.

Biorąc natomiast pod uwagę sposób opisu towaru wyłączonego z opodatkowania 5% stawką VAT, który został zamieszczony w poz. 14 powyższego załącznika, powiedzieć muszę, iż projektodawcy ustawy wymyślili (nie wiem dla czego) zupełnie odrębną kategorię towaru, czyli „zwierzęta żywe i ich nasienie”, na co wskazuje użycie spójnika „i”, który ze swej istoty zawsze prowadzi do połączenia dwóch członów zdania. Trudno mi jest natomiast powiedzieć, czy takowy towar jest przedmiotem obrotu; nie występuje w PKWiU.

Podstawa prawna:
· §3 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 29 października 2008 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług (Dz.U. nr 207, poz. 1293 ze zm.).

Marian Szałucki, doradca podatkowy

powrót Podatki VAT Stawka VAT na sprzedaż zwierząt żywych w 2011

Szukaj:


Porady podatkowe

Reklama

Twoje podatki
- nasze rozwiązania!
_______________________________________________________

Reklama

_______________________________________________________