ekspertax

  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki
powrót Podatki VAT Przekazanie na cele związane z przedsiębiorstwem. Opodatkować czy nie?

środa, 07 kwietnia 2010 17:49

Przekazanie na cele związane z przedsiębiorstwem. Opodatkować czy nie?

Opublikowane przez:  Zespół Ekspertax

Okazuje się, że niektóre organy podatkowe nadal mają z tym problem. Zdaniem Dyrektora Izby Skarbowej w Bydgoszczy przekazanie towarów bez wynagrodzenia, dokonane na cele związane z przedsiębiorstwem (a była to akcja promocyjno-reklamowa), podlega opodatkowaniu VAT, jeżeli podatnikowi przysługiwało prawo do obniżenia podatku należnego o podatek naliczony przy nabyciu towarów (interpretacja indywidualna z dnia 2 lutego 2010 r.).

Dodatkowo Dyrektor Izby Skarbowej powołuje się na przepisy unijne (zamiast korzystać po prostu z przepisów polskiej ustawy o VAT) pisząc, że:

 

 

zauważyć należy także, iż unormowanie zawarte w art. 7 ust. 2 i 3 ustawy o podatku od towarów i usług nawiązuje do treści art. 16 Dyrektywy 2006/112/WE Rady z dnia 28 listopada 2006 r. w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej (Dz. U. UE L 347.1 i L 384.92), będącej odpowiednikiem art. 5 (6) VI Dyrektywy Rady, z którego wynika, że wykorzystanie przez podatnika towarów stanowiących część majątku jego przedsiębiorstwa do celów prywatnych podatnika lub jego pracowników, które przekazuje nieodpłatnie lub, w ujęciu ogólnym, które przeznacza do celów innych niż prowadzona przez niego działalność, gdy VAT od powyższych towarów lub ich części podlegał w całości lub w części odliczeniu, jest uznawane za odpłatną dostawę towarów.

Za odpłatną dostawę towarów nie uznaje się jednakże wykorzystania do celów działalności przedsiębiorstwa podatnika towarów stanowiących prezenty o niskiej wartości i próbki. Analiza powołanych przepisów pozwala stwierdzić, że swoją dyspozycją obejmują one każde nieodpłatne zbycie towarów, zarówno do celów innych niż prowadzona działalność gospodarcza, jak i do celów tej działalności.

powrót Podatki VAT Przekazanie na cele związane z przedsiębiorstwem. Opodatkować czy nie?

Szukaj:


Porady podatkowe

Reklama

Twoje podatki
- nasze rozwiązania!
_______________________________________________________

Reklama

_______________________________________________________