ekspertax

  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki
powrót Podatki VAT Usługi związane z kulturą. Zwolnienie z VAT w 2011

poniedziałek, 24 stycznia 2011 15:37

Usługi związane z kulturą. Zwolnienie z VAT w 2011

Opublikowane przez:  Zespół Ekspertax

Od dnia 1 stycznia 2011 r. zmianie uległy przepisy regulujące zwolnienie z VAT w przypadku usług kulturalnych. Sprawdź co się zmieniło.

 

Zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 33 ustawy o VAT zwolnione od podatku są usługi kulturalne świadczone przez:

a) podmioty prawa publicznego lub inne podmioty uznane na podstawie odrębnych przepisów za instytucje o charakterze kulturalnym lub wpisane do rejestru instytucji kultury, prowadzonego przez organizatora będącego podmiotem tworzącym instytucje kultury w rozumieniu przepisów o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej, oraz dostawa towarów ściśle z tymi usługami związana,
b) indywidualnych twórców i artystów wykonawców, w rozumieniu przepisów o prawie autorskim i prawach pokrewnych, wynagradzane w formie honorariów, w tym za przekazanie lub udzielenie licencji do praw autorskich lub praw do artystycznego wykonania utworów.

Zwolnienie jest obecnie dużo węższe, wymaga aby usługi świadczyły określone podmioty (podmioty prawa publicznego lub inne podmioty uznane na podstawie ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej tekst jedn.: Dz.U. z 2001 r. nr 13, poz. 123 z poźn. zm.).

Wyklucza pozostałe prywatne podmioty (poza twórcami i artystami) z możliwości korzystania ze zwolnienia. Stosuje się je pod warunkiem, że podmioty wykonujące czynności, o których mowa w tych przepisach, nie osiągają w sposób systematyczny zysków z tej działalności, a w przypadku ich osiągnięcia są one przeznaczane w całości na kontynuację lub doskonalenie świadczonych usług (poza twórcami i artystami).

Ponadto zwolnienie nie ma zastosowania do:

1) usług związanych z filmami i nagraniami na wszelkich nośnikach;
2) wstępu:

a)  na spektakle, koncerty, przedstawienia i imprezy w zakresie twórczości i wykonawstwa artystycznego i literackiego,
b)  do wesołych miasteczek, parków rozrywki, cyrków, dyskotek, sal balowych,
c)  do parków rekreacyjnych, na plaże i do innych miejsc o charakterze kulturalnym;

3) wstępu oraz wypożyczania wydawnictw w zakresie usług świadczonych przez biblioteki, archiwa, muzea i innych usług związanych z kulturą;
4) usług związanych z produkcją filmów i nagrań na wszelkich nośnikach;
5) działalności agencji informacyjnych;
6) usług wydawniczych;
7) usług radia i telewizji, z zastrzeżeniem ust. 1 pkt 34;
8) usług ochrony praw.

Jeżeli masz pytania na ten temat, napisz do mnie: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

powrót Podatki VAT Usługi związane z kulturą. Zwolnienie z VAT w 2011

Szukaj:


Porady podatkowe

Reklama

Twoje podatki
- nasze rozwiązania!
_______________________________________________________

Reklama

_______________________________________________________