ekspertax

  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki
powrót Podatki VAT Będzie niższa stawka na usługi konserwatorskie?

piątek, 18 marca 2011 11:37

Będzie niższa stawka na usługi konserwatorskie?

Opublikowane przez:  Zespół Ekspertax

Ministerstwo Finansów rozważa obniżenie stawki na usługi konserwatorskie. W przypadku tych usług stawka VAT do dnia 1 stycznia 2011 r. wzrosła aż o 23 punkty procentowe.

"W tej chwili rozważamy zastosowanie jakiegoś przejściowego zwolnienia z podatku dla usług konserwatorskich w stosunku do zabytków i dzieł sztuki. Analizy trwają, dostrzegamy ten problem" - stwierdził Wiceminister Finansów Maciej Grabowski. W szczególności dotyczyć ma to tych wykonawców i inwestorów, którzy zawarli umowy na prace konserwatorskie do końca ubiegłego roku.

Wiceminister wyjaśnił również, że obowiązująca od nowego roku podstawowa stawka VAT na usługi konserwatorskie to efekt znowelizowania w ubiegłym roku ustawy o VAT i dostosowanie jej do dyrektywy unijnej. Nowelizacja zrezygnowała z identyfikowania towarów i usług za pomocą klasyfikacji statystycznej, w szczególności zaś usług zwolnionych z podatku.

Wykaz towarów i usług zwolnionych z VAT został przeniesiony z załącznika nr 4, do treści ustawy. Wcześniej usługi konserwatorskie dotyczące zabytków i dzieł sztuki zwolnione z podatku wymienione były w tym załączniku. W obecnym kształcie ustawy odstąpiono od identyfikacji na podstawie klasyfikacji statystycznych usług zwolnionych, określając ich zakres z wykorzystaniem treści przepisów prawa unijnego i krajowego oraz orzecznictwa Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej.

Zasadniczym powodem odejścia od określania zakresu zwolnień przy pomocy klasyfikacji statystycznych było zapewnienie pełnej implementacji przepisów unijnych, w szczególności dyrektywy 112 w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej. Obecna klasyfikacja nie jest po prostu odpowiednia do tego, żeby przenieść treści zawarte w dyrektywie, tak by odpowiadały one klasyfikacji. Dlatego trzeba było z tego załącznika IV zrezygnować i przepisy dyrektywy zawrzeć wprost w ustawie, stwierdził Wiceminister.

W art. 132 dyrektywy wskazane są usługi świadczone w interesie publicznym, które mogą być objęte zwolnieniem. Co do zasady są one adresowane do podmiotów prawa publicznego. Podmioty inne niż podmioty prawa publicznego mogą zostać objęte zwolnieniem od podatku, jeżeli ich sposób działania jest podobny do sposobu działania podmiotów prawa publicznego.

Zgodnie z tym w ust. 1 lit. n tego artykułu państwa członkowskie obejmują zwolnieniem świadczenie niektórych usług kulturalnych, a także dostawę towarów ściśle z nimi związanych przez podmioty prawa publicznego lub inne instytucje kulturalne uznane przez dane państwo członkowskie. Na tej podstawie w art. 41 ust. 1 pkt 33 ustawy o VAT znalazł się zapis, że usługi kulturalne świadczone przez podmioty prawa publicznego, indywidualnych twórców i artystów zostały, w rozumieniu prawa autorskiego, zwolnione z tego podatku.

Wiceminister podkreślił też, że przepisy w obecnym kształcie weszły w życie 1 stycznia 2011 r. Były uchwalone w październiku, więc było tu pewne vacatio legis, żeby podatnicy mogli zapoznać się z przepisami. Ustawa była procedowana zgodnie z wszelkimi rygorami i zasadami konsultacji społecznych. Była przesyłana, m.in. do partnerów Komisji Trójstronnej, podlegała konsultacjom międzyresortowym. Wszelkie rygory zostały dochowane i odnośnie do tego nie było uwag. Nie było dyskusji na posiedzeniach komisji sejmowych czy senackich na ten temat. Nie zgłaszano uwag do tych przepisów. Te aspekty nie budziły żadnych specjalnych zastrzeżeń.

Natomiast od jakiegoś czasu do resortu finansów zaczęły docierać głosy o tych problemach. Rzeczywiście, sytuacja tych wykonawców, a również inwestorów, jest szczególna. Nie mamy tu do czynienia z podniesieniem stawki podatku o 1 punkt procentowy, jak to było na przykład w stosunku do robót budowlanych.

Usługi te były zwolnione, a teraz zostały objęte stawką podstawową. Obecnie, jeśli chodzi o usługi konserwatorskie w stosunku do zabytków i dzieł sztuki, rozważamy zastosowanie jakiegoś przejściowego zwolnienia z podatku. Analizy trwają. Dostrzegamy ten problem. Tak odpowiedział na pytanie w sprawach bieżących w dniu 17 marca 2011 r. Wiceminister Maciej Grabowski.

powrót Podatki VAT Będzie niższa stawka na usługi konserwatorskie?

Szukaj:


Porady podatkowe

Reklama

Twoje podatki
- nasze rozwiązania!
_______________________________________________________

Reklama

_______________________________________________________